Aktier steg rekordhøjt i april, men det betyder ikke at alt er ”ved det gamle”.

Afkast i Junes fonde lå mellem 2,8% (June Moderate Screened) og 9,1% (June Opportunity Screened) i april måned, som på baggrund af de store fald i marts blev en af de bedste måneder for aktier længe. For amerikanske aktier den bedste siden januar 1987, og det blev også den bedste i Junes historie.

Udviklingen er dog mere baseret på håb om snart at vende tilbage til normale forhold igen, end på konkrete finansielle resultater.

Vores investeringsekspert, Jacob Hvidberg Falkencrone, forklarer det sådan her: ”De stigninger, vi har set i april, skyldes i høj grad, at investorerne begynder at kunne ane et lys for enden af tunnelen. Økonomierne er så småt begyndt at åbne op, men der er ikke som sådan nogle nøgletal, der kan forklare den markante stigning i april. Det er primært håb for fremtiden, der har drevet det. ”

Regeringer verden over har i april fortsat understøttet virksomhederne for at holde gang i økonomien som for eksempel i Danmark i form af hjælpepakker. I USA har centralbanken (Federal Reserve, eller bare ”FED”) gået meget langt for at stimulere økonomien. Blandt andet ved at opkøbe obligationer i virksomheder med noget mere risiko, end FED normalt gør (de såkaldte ’High Yield Obligationer’). På den måde har centralbanken fået kurserne på obligationer til at stige, så renterne er faldet, og det dermed bliver lettere for selskaberne at betale af på deres gæld. Det har også kommet obligationerne i Junes fonde til gode.

 

Afkast i Junes fonde

 

Denne blogpost udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge andele i Junes fonde. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.

AFKAST I JUNES OPRINDELIGE (IKKE-SCREENEDE) FONDE

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.