Sommeren bød på positive afkast for alle fonde omkring 1%

Selvom mange af os havde ferie og afslapning på programmet i juli, stod de finansielle markeder ikke stille. Junes fonde kom gennem juli måned med positive afkast omkring 1%. Ligesom i juni og maj, var det ikke fonden med størst andel af aktier, der endte med det højeste afkast. Det var fondene med mere lige fordeling mellem aktier og obligationer (Balanced og Progressive). Juli var nemlig en god måned for obligationer. Særlig fra de såkaldte ’emerging markets’.

Den faktor der havde størst betydning for afkast i Junes fonde i juli, er imidlertid noget helt andet. Det er nemlig dollarkursen. I juli 2020 oplevede den amerikanske dollar nemlig en stort fald, og det havde en række konsekvenser.

Blandt andet betød det, at den pæne stigning som amerikanske aktier oplevede i juli, blev reduceret til ca. 0 kr., når den blev omregnet til danske kroner.
Men det betød også, at en række af disse nye markeder oplevede pæne stigninger i obligationskurserne. Kombineret med høje aktieafkast fra samme region, spillede emerging markets en betydelig rolle for udviklingen i Junes afkast i juli. Det viser styrken ved at sprede investeringerne på tværs af flere regioner.

Hvad er ’emerging markets’?

Emerging markets er en bred betegnelse, der dækker over stort set alle investeringsmarkeder uden for Europa, USA og Japan. De største emerging markets er Kina, Taiwan, Sydkorea, Indien og Brasilien.

Afkast i Junes fonde juli 2020

Denne blogpost udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge andele i Junes fonde. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.

Afkast i Junes oprindelige (ikke-screenede) fonde

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.