December blev endnu en god måned for investorer, og 2023 viste sig generelt at være et rigtig godt investeringsår.

Der var julestemning på markedet i december med både aktiestigninger og stigende obligationskurser. Dermed fortsatte den gode stemningen fra november, udløst af positive nyheder om inflation og renter, og det mærkede investorerne i June også med afkast på mellem 3,1% og 4,4% i december, alt efter risikoniveau:

  • June Moderate Screened: 3,1%
  • June Balanced Screened: 3,4%
  • June Progressive Screened: 3,7%
  • June Opportunity Screened: 4,4%

Dermed endte 2023 også med at blive et rigtig godt investeringsår med samlede afkast mellem 9,5% og 17,8%, alt efter risikoniveau. Overordnet set gav aktier et virkelig flot afkast i 2023, og efter lidt opstartsvanskeligheder endte obligationer også med at give et pænt afkast – især takket være markante rentefald sidst på året, hvilket var ensbetydende med stigende obligationskurser.

De gode takter kan sagtens fortsætte i 2024. Det vil især være tilfældet, hvis vi undgår en dyb økonomisk krise. Hvis din langsigtede investeringsstrategi passer til din risikoappetit og tidshorisont, så anbefaler vi også i år (som alle år), at du holder fast i den.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på engelsk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her ved at klikke på den relevante fond og derefter på linket under FONDSDOKUMENTER (INVESTORRETTIGHEDER). Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank henblik på markedsføring af fondene.