Faldende renter og stigende aktiekurser gjorde november til en god måned for investorerne.

Efter en oktober måned med aktiefald og stigende renter blev udviklingen vendt på hovedet i november. Aktiekurserne steg, og renterne faldt, hvilket er ensbetydende med stigende obligationskurser – og det har investorerne i June også mærket med afkast på mellem 3,5% og 6,4%, alt efter risikoniveau:

  • June Opportunity Screened: 6,4%
  • June Progressive Screened: 5,0%
  • June Balanced Screened: 4,3%
  • June Moderate Screened: 3,5%

Årsagen til den bedre stemning på aktiemarkederne skal særligt findes i positive nyheder om renter og inflation. Den amerikanske centralbank sendte på deres møde i november signaler om, at de nok ikke ville forhøje renten yderligere, og dertil fik vi også bedre end ventet inflationsdata, hvor inflationen virker til at være på vej ned. Hvis inflationen vitterligt er på vej ned, er det yderligere understøttende for, at renterne kan falde tilbage de kommende 12 måneder – og efter flere år med voldsomme rentestigninger er det noget, som investorerne har sukket efter.

Generelt er højere renter dårligt nyt for aktiemarkederne. De hæmmer den økonomiske vækst og gør det dyrere for virksomheder at låne penge til egne investeringer. Derudover – og det er lidt teknisk – betyder højere renter, at den fremtidige indtjening i virksomhederne bliver mindre værd set med nutidsbriller. Så det, at renterne er faldet i november, har været godt nyt for aktiemarkederne.

Vi anbefaler som altid, at du holder fast i din investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på engelsk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her ved at klikke på den relevante fond og derefter på linket under FONDSDOKUMENTER (INVESTORRETTIGHEDER). Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank henblik på markedsføring af fondene.