Aktierne blev i juli løftet af den igangværende regnskabssæson i USA, som trods et fald i selskabernes indtjening har vist sig bedre end frygtet.

Juli har været en positiv måned for aktier, mens udviklingen i renterne var mere blandet. For investorerne i June betød det et afkast på mellem 1,0 og 2,5% alt efter risikoniveau:

  • June Opportunity Screened:  2,5%
  • June Progressive Screened:  1,8%
  • June Balanced Screened:  1,5%
  • June Moderate Screened:  1,0%

Globale aktier er steget markant i år, men blev i lang tid primært trukket op af vækstaktier – herunder teknologiaktier, der fik medvind af den stigende interesse for kunstig intelligens. I den senere tid har den positive udvikling dog bredt sig til flere dele af markedet, så der nu er flere motorer, der driver markedet op.

I juli er aktierne blevet understøttet af en regnskabssæson i USA, der indtil videre har vist sig bedre end frygtet. Godt nok har vi – som følge af lavere vækst og højere renter – i gennemsnit set et fald i selskabernes indtjening i forhold til samme kvartal sidste år, men investorerne forventede et endnu grimmere scenarie. Derfor er regnskaberne trods tilbagegangen blevet positivt modtaget af investorerne.

Derudover forventes faldet i indtjening at være meget koncentreret på få amerikanske selskaber inden for sektorerne energi og sundhed. Her har enkelte selskaber oplevet – eller forventes at opleve – et massivt fald i indtjeningen, og ser man bort fra disse selskaber, bliver den overordnede udvikling meget mere positivt med en indtjeningsvækst, der forventes at udvikle sig forholdsvis fladt.

På trods af de betydelige stigninger på aktiemarkedet, som vi har set hidtil i år, og en forventning om en svagere økonomisk vækst fremover, ser vi fortsat fornuftige fremtidsudsigter for aktierne. Vi anbefaler, at du holder fast i din investeringsstrategi, hvis den passer til din risikoappetit og tidshorisont.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?