Frygten for høje renter i længere tid skræmte investorerne og gjorde september til en udfordrende måned.

Efteråret er kommet skidt fra start på de finansielle markeder. September har budt på aktiefald og stigende renter, hvilket betyder faldende obligationskurser, og det har investorerne i June også mærket med afkast på mellem -1,5% og -1,9%, alt efter risikoniveau:

  • June Opportunity Screened: -1,9%
  • June Progressive Screened: -1,7%
  • June Balanced Screened: -1,6%
  • June Moderate Screened: -1,5%

Årsagen til aktiefaldene skal findes i de centralbankmøder, vi har haft i september. Her blev det klart, at der både i Europa og USA er udsigt til højere renter i længere tid, end investorerne hidtil har forventet.

Højere renter er centralbankernes primære middel til at dæmpe den høje inflation. Højere renter betyder nemlig, at det bliver dyrere for både virksomheder og forbrugere at låne penge, og det presser aktiviteten i økonomien og reducerer inflationen. Til gengæld rammer de højere renter også indtjeningen i virksomhederne, og det er naturligvis ikke noget, som aktiemarkedet kan lide.

Økonomierne har hidtil vist sig overraskende modstandsdygtige over for de store rentestigninger siden begyndelsen af 2022. Især den amerikanske økonomi er fortsat overraskende stærk, og umiddelbart er det naturligvis positivt. Men bagsiden af medaljen er altså, at det betyder højere renter i længere tid for at få inflationen ned mod centralbankernes målsætning omkring 2 pct.

Til trods for den sure stemning på markederne anbefaler vi som altid, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont. Og en god huskesætning er, at ”tiden i markedet slår timingen af markedet”.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her ved at klikke på den relevante fond og derefter på linket under FONDSDOKUMENTER (INVESTORRETTIGHEDER). Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank henblik på markedsføring af fondene.