Flere faktorer gav aktier et løft i maj, men snart kan et nyt tema meget vel stjæle investorernes opmærksomhed.

Maj har været en positiv måned for aktier, men til gengæld steg renterne på de amerikanske obligationer markant, hvilket er ensbetydende med faldende obligationskurser. For investorerne i June betød det et afkast i maj på mellem 1,5% og 3,6%, alt efter risikoniveau.

  • June Opportunity Screened: 3,6%
  • June Progressive Screened: 2,7%
  • June Balanced Screened: 2,2%
  • June Moderate Screened: 1,5%

Aktierne nød blandt andet godt af fremskridt i forhandlingerne om at øge gældsloftet i USA. I maj nærmede vi os hastigt tidspunktet, hvor statskassen i USA ville være tom, hvis ikke de amerikanske politikere kunne blive enige om at hæve gældsloftet. Og kan den amerikanske stat ikke betale sine regninger – herunder renter på amerikanske statsobligationer – kan det udløse kaos på de finansielle markeder. Men skrækscenariet blev afværget. Samtidig understøttede flere andre faktorer den positive stemning. Inflationen faldt, og selskabernes regnskaber viste sig bedre end ventet.

Derudover leverede Den Amerikanske Centralbank efter vores vurdering den sidste renteforhøjelse i denne omgang. Massive renteforhøjelser har været centralbankernes vigtigste værktøj til at dæmpe den økonomiske aktivitet og få bugt med den høje inflation, og vi forventer også, at Den Europæiske Centralbank sætter en stopper for renteforhøjelserne senere i år. Det er rigtig positivt for både aktier og obligationer.

Med den faldende inflation in mente kan investorerne nu i stedet begynde at fokusere mere på vækstudsigterne. Her har der længe været udbredt frygt for faldende økonomisk vækst (recession) som følge af især de store rentestigninger – men recessionen er gang på gang blevet udskudt. Den økonomiske vækst har i lang tid klaret sig bedre end ventet.

Vi forventer lav global vækst i de kommende kvartaler og en mild recession i USA, da den fulde effekt af renteforhøjelserne endnu ikke har slået helt igennem. Det er normalt ikke positivt for aktier, men behøver ikke nødvendigvis at være så skidt endda. Hvis tilstrækkelig mange investorer har negative forventninger til den økonomiske udvikling, kan aktierne sagtens stige, selv om vækstudsigterne ikke er helt rosenrøde i sig selv. Så længe de blot er bedre end frygtet.

Vi anbefaler som altid, at du holder fast i din investeringsstrategi, hvis den passer til din risikoappetit og tidshorisont.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.

 


Stadig ikke June-bruger?