Juni var en lidt blandet fornøjelse med flotte stigninger på aktiemarkedet, som senere blev afløst af fald.

I årets første sommermåned ramte vi officielt et bull marked i USA, hvilket er defineret som en kursstigning for et aktieindeks (her S&P 500) på 20 pct. siden bunden. Derefter gik luften dog lidt af ballonen, og den sidste halvdel af måneden var mere præget af fald end fremgang. For investorerne i June betød det et afkast på mellem 0,3% og 2,4% alt efter risikoniveau:

  • June Opportunity Screened: 2,4%
  • June Progressive Screened: 1,5%
  • June Balanced Screened: 0,9%
  • June Moderate Screened: 0,3%

Halvdelen af 2023 er nu gået, og investorerne har oplevet pæne afkast hidtil i år. Opturen har været drevet af optimisme om den økonomiske vækst, stor begejstring omkring hvad kunstig intelligens som fx ChatGPT kan betyde for især teknologiselskaberne samt en forventning om, at centralbankerne snart sætter renteforhøjelserne på pause.

Den amerikanske centralbank, Fed, undlod også at hæve renten på deres rentemøde i juni efter at have hævet renten på de foregående 10 rentemøder. Samtidig signalerede Fed dog, at der godt kan komme et par renteforhøjelser mere i år. Den Europæiske Centralbank, ECB, hævede renten endnu en gang i juni, og den brede forventning er, at de ikke er helt færdige med at hæve renten endnu. Usikkerheden om, hvor renten og økonomien er på vej hen, har været medvirkende til den lidt dårligere stemning på aktiemarkedet i slutningen af måneden.

Vi anbefaler som altid, at du holder fast i din investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?