Stigende renter og en trist krig i Mellemøsten gjorde oktober til en udfordrende måned for investorerne.

Oktober har budt på aktiefald og stigende renter, hvilket betyder faldende obligationskurser. Det har investorerne i June også mærket med afkast på mellem -0,8% og -4,1%, alt efter risikoniveau;

  • June Opportunity Screened: -4,1%
  • June Progressive Screened: -2,5%
  • June Balanced Screened: -1,6%
  • June Moderate Screened: -0,8%

Der har længe været en tendens til, at når renterne stiger, så falder aktierne og omvendt. Det er der flere forklaringer på:

  • En årsag er, at højere renter er en bremse for den økonomiske vækst, hvilket ikke gavner virksomhederne – og samtidig oplever de, at det bliver dyrere for dem at låne penge til deres egne investeringer.
  • En anden forklaring er, at rentestigninger gør obligationer til et mere attraktivt alternativ til aktier (efter kursfaldene på obligationerne som følge af rentestigningerne).
  • For det tredje – og lidt teknisk – betyder højere renter, at den fremtidige indtjening i virksomhederne bliver mindre værd set med nutidsbriller.

Derudover har oktober måned også været præget af den ulykkelige krig mellem Israel og Hamas, som udover de menneskelige konsekvenser har betydet, at der er blevet tilføjet et ekstra element af usikkerhed på de finansielle markeder. Det er ikke noget, investorerne sætter pris på.

Vi anbefaler som altid, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på engelsk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her ved at klikke på den relevante fond og derefter på linket under FONDSDOKUMENTER (INVESTORRETTIGHEDER). Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank henblik på markedsføring af fondene.