I november indtog inflationen igen hovedrollen på de finansielle markeder, hvor et lavere inflationstal end ventet sendte både aktier og obligationer op.

Aktierne har generelt klaret sig godt i november, og renterne er faldet lidt tilbage, hvilket er ensbetydende med stigende obligationskurser. Dermed blev november en god måned for investorerne i June, der fik afkast mellem 1,4% og 1,5%, alt efter risikoniveau.

Det helt store ryk for aktier kom, da nye tal for inflationen i USA viste mindre prisstigninger end ventet. Det gav fornyet håb om, at den amerikanske centralbank vil holde igen med de heftige renteforhøjelser, som er så dræbende for økonomien og stemningen på finansmarkederne. Renteforhøjelser er centralbankeres primære våben mod inflation, fordi de lægger en dæmper på den økonomiske aktivitet.

Noget, der også fik optimismen til at spire, var rygter om, at Kina måske vil lempe på deres meget strikse tilgang til corona, hvor omfattende restriktioner kvæler den økonomiske vækst. Færre restriktioner vil have stor betydning for særligt kinesisk økonomi, men også for verdensøkonomien.

Inflationen er dog fortsat meget langt fra et niveau, som centralbanken i USA kan leve med, og i Europa er inflationen stadig et kæmpe problem. Derfor vil inflation fortsat være et tema, der kan drive markederne fremadrettet. Konsekvenserne af den høje inflation og de massive renteforhøjelser vil bestemt også tage mere og mere fokus, da dette normalt er opskriften på en recession. Derfor risikerer vi, at de seneste måneders aktiestigninger vil blive afløst af nye fald.

Vi anbefaler dog, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont. Derudover er det vigtigt at holde hovedet koldt, både når det går ned, men også når det går op.

 

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?