Juni har ligesom maj været præget af frygt for recession og centralbanker, der hæver renten

Årets første sommermåned på de finansielle markeder har igen været præget af den høje inflation og konsekvenserne heraf. Centralbankerne har som mål, at vi skal have en lav og stabil inflation på omkring 2 pct. I øjeblikket ligger inflationen i Europa og USA omkring 8-9%, og det kan centralbankerne simpelthen ikke leve med længere. Derfor satte den amerikanske centralbank renten op med 75 basispoint, og markedet ser en øget sandsynlighed for, at der vil komme mere af samme skuffe. Den europæiske centralbank, ECB, holdt også møde i juni, men undlod at hæve renten. De indikerede dog kraftigt, at en rentestigning på 50 basispoint vil komme i juli, og da de finansielle markeder ikke venter på, at tingene sker, men reagerer på forventninger, er de europæiske såvel som de amerikanske renter steget betydeligt i år.

Rentestigninger er en udfordring for økonomien og for aktier. Når renten stiger, bliver det dyrere at låne penge, det dæmper aktiviteten i samfundet, og virksomhederne tjener færre penge. I øjeblikket er der frygt for, at de kraftige rentestigninger vil skubbe global økonomi ud i en recession, hvilket betyder en væsentlig nedgang i væksten. Oveni det har vi en krig i Ukraine, som yderligere presser energi- og fødevarepriserne op og dermed har forstærket problemet med høj inflation og stigende renter. Det har sendt aktiekurserne ned og skabt dårlig stemning på de finansielle markeder.

Hvis der derimod kommer tegn på, at vi undgår en recession, så kan vi godt være tæt på bunden i aktiemarkedet. En mild recession er sandsynligvis indregnet i de aktuelle aktiekurser, så hvis der kommer tegn på, at inflationen er på vej ned, og at centralbankerne dermed kan tage det mere roligt, kan det sandsynligvis ændre markedsstemningen til det bedre.

For investorerne i June har afkastet i juni ligget mellem -3,4% og -5,5% afhængig af risikoniveau. Afkastet har dermed været præget af et faldende marked, hvilket bl.a. skyldes recessionsfrygt. Vi anbefaler Junes investorer, at man bevarer roen og holder fast i sin investeringsstrategi, hvis den stadig passer til risikoappetit og tidshorisont. Overvejer du at investere nye midler, er det vigtigt at huske på, at det historisk set har været vigtigere, hvor længe du har været investeret, end præcis hvornår du har investeret. Tiden i markedet er altså langt vigtigere end timingen af markedet.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.

 


Stadig ikke June-bruger?