Der var negative afkast igen i maj som følge af fortsat recessionsfrygt og dårlige regnskaber

I lighed med april har maj været kendetegnet ved faldende aktiekurser, mens rentestigningerne har taget en pause. Den amerikanske centralbank, Fed, var ellers ude og hæve renten med 50 basispoint i starten af maj for at bekæmpe den høje inflation. Det havde de finansielle markeder dog gennemskuet, og der forventes også yderligere rentestigninger fra Fed i år. Der er tegn på, at vi er ved at nå toppen i inflationen, og dermed vil vi måske også snart se, at markedet ikke indregner endnu flere og aggressive rentestigninger fra Fed, end det allerede har gjort. Det burde hjælpe på den lidt dårlige stemning på markederne og holde de lange renter i ro. I Europa er det lidt en anden historie, da inflationen fortsat er stigende, og dermed kan renterne også være stigende noget tid endnu.

Maj har også været kendetegnet ved nogle skuffende regnskaber fra detailsektoren i USA, som har tynget markedet. I de kommende måneder ventes væksten dog i højere grad at komme fra servicesektoren, som kan få medvind fra forbrugernes behov for igen at komme ud at rejse osv. oven på corona-nedlukningerne. Især den amerikanske forbruger virker robust med en solid opsparing og et stærkt arbejdsmarked i ryggen. Det er også positivt for væksten, at Kina ser ud til at have fået mere kontrol med det seneste coronaudbrud, og at Shanghai nu igen har ophævet deres nedlukning.

Finland og Sverige søgte om medlemskab af NATO i maj, hvilket ikke afstedkom den store reaktion fra russisk side, hvilket mange ellers havde frygtet. Krigen i Ukraine er fortsat en menneskelig tragedie, men for de finansielle markeder er den trådt mere i baggrunden. EU blev dog enige om at forbyde russisk olie via skib til EU, mens der blev dispenseret for olie via rørledninger. Olieprisen steg efter offentliggørelsen, men faldt tilbage igen efter forlydender om, at OPEC måske vil øge produktionen. På den måde kan krigen fortsat godt påvirke verdensøkonomien og de finansielle markeder, men ikke i samme grad som da den brød ud.

For investorerne i June har afkastet i maj ligget mellem -1,8% og -3,8% afhængig af risikoniveau, og dermed har afkastet været præget af den bekymring, der hersker i markedet. Til trods for nedgang, anbefaler vi som altid, at man som investor følger sin investeringsstrategi og holder fast i sin tidshorisont.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?