Forventninger om lavere fremtidig inflation sendte renterne ned og kurserne på både obligationer og aktier i vejret.

Første halvår var noget af en pinsel for de finansielle markeder, men omsider var der i juli lidt tiltrængt opmuntring. Både aktier og obligationer steg pænt, og det nød investorerne i June selvfølgelig også godt af. Her lå månedsafkastet mellem 4,4 og 8,4 pct., alt efter risikoniveau.

Men inden vi forklarer fremgangen, så lad os først lige sætte et par ord på, hvor usædvanligt første halvår var, for det var et halvår præget af flere kedelige rekorder:

  • Højeste inflation i Europa og USA i mere end 40 år.
  • Det dårligste afkast i første halvår for amerikanske aktier (S&P 500) siden 1970.
  • Det dårligste afkast i første halvår for 10-årige amerikanske statsobligationer siden 1788 (ifølge estimat fra Deutsche Bank).

Heldigvis er det normalt yderst sjældent, at både aktier og obligationer falder så meget på samme tid, men første halvår var desværre en af undtagelserne.

Derfor blev det en god sommer
Den høje inflation har været et af årets helt store smertensbørn for de finansielle markeder, og kursstigningerne i juli skyldes blandt andet, at investorer nu forventer en lavere fremtidig inflation end for et par måneder siden. Fx er globale metalpriser, fragtrater og energipriser faldet betydeligt hen over sommeren, selv om det endnu ikke kan aflæses i forbrugerpriserne.

Udsigten til lavere inflation har sendt markedsrenterne (som fx 10-årige danske og amerikanske statsobligationer) ned, hvilket er ensbetydende med stigende obligationskurser, og det har samtidig været med til at løfte aktiemarkedet.

Så betyder det mindre for investorerne, at centralbankerne i USA og Europa henover sommeren har haft travlt med at hæve deres såkaldte pengepolitiske renter for at dæmpe den økonomiske aktivitet i samfundet og få inflationen ned. For er der udsigt til lavere fremtidig inflation, er der nemlig samtidig udsigt til lavere fremtidige renteforhøjelser fra centralbankerne, end man forventede for et par måneder siden – og det er noget, investorerne kan lide. Ingen bryder sig om høje renter, der hæmmer væksten og gør tilværelsen dyrere for både virksomheder og forbrugere.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.

 


Stadig ikke June-bruger?