Kalenderen siger, det er efterår, og det siger stemningen på de finansielle markeder desværre også.

Vi har ikke fået nogen nem start på efteråret. September har budt på fald i aktiekurserne og stigende renter, hvilket betyder faldende obligationskurser, og sommerens optur for investorer er mere eller mindre udryddet. Det har investorerne i June også tydeligt mærket med afkast mellem -6,8% og -4,3%, alt efter risikoniveau.

Inflationen er igen den helt store festdræber. Priserne stiger ufortrødent, og for centralbanker på tværs af kloden er det blevet for meget. De har sat alt på et bræt for at bekæmpe inflationen, koste hvad det vil. Det gør centralbankerne ved at hæve renterne, og markedet er begyndt at synes, at det kan komme til at koste lige lovligt meget at få bugt med inflationen.

De britiske finansmarkeder reagerede samtidig meget voldsomt på udsigten til enorme ufinansierede skattelettelser. Pundet dykkede voldsomt i værdi, mens renterne skød i vejret, og den britiske centralbank måtte blande sig for at afværge en decideret krise ved at begynde at opkøbe britiske statsobligationer. Der har været pres på den britiske regering for at justere i den finanspolitiske pakke, og det ser ud til, at den er ved at give efter.

Gaspriserne ser ikke ud til at give sig lige foreløbig, og det hjælper bestemt ikke, at Rusland har lukket for gassen til Europa på ubestemt tid. Det hjalp heller ikke på stemningen, at der har været sprængninger på Nord Stream-gasledningerne i Østersøen, selvom de ikke var i brug. Vi har været gode til at få fyldt gaslagerene op i Europa, og hvis vi får en mild vinter, kan vi måske klare os igennem. Men de finansielle markeder kan ikke lide tanke om, at vi potentielt kan løbe tør for gas til vinter, særligt hvis vi får en meget kold vinter. Det vil nemlig betyde rationering af gas, og her vil det være virksomhederne, som skal lægge for, hvilket vil betyde tab af produktion og dermed tab af arbejdspladser.

Til trods for den dårlige stemning på markederne, anbefaler vi som altid, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont. Derudover er det vigtigt at huske på, at tiden i markedet slår timingen af markedet.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.

 


Stadig ikke June-bruger?