Opløftende stemning på aktiemarkederne i oktober, selv om dystre økonomiske udsigter lurer i horisonten.

Halloween-måneden har været fin for aktiemarkederne i USA og Europa med stigninger på 4-7%. For obligationer har måneden været knap så fin med generelle fald i obligationskurserne, og trods aktiestigningerne er der helt i halloweens ånd en underliggende stemning af gys i global økonomi. Forskellige økonomiske nøgletal peger på, at den økonomiske aktivitet er faldende i det meste af verden – ikke mindst i Europa, som formentlig allerede er i økonomisk recession.

Det er svært at finde en åbenlys forklaring på, hvorfor aktiemarkederne alligevel har klaret sig relativt godt i oktober. Men når stemningen er så negativ, som den har været det seneste stykke tid, ja så skal der ofte ikke så mange positive nyheder til, før det går den anden vej – og trods de dystre økonomiske udsigter har der også været lyspunkter.

Der er kommet en ny premierminister i Storbritannien, Rishi Sunak, som ser ud til at føre en mere ansvarlig finanspolitik, hvilket er godt nyt for markederne. Gaspriserne i Europa er faldet drastisk grundet fyldte gaslagre i mange europæiske lande og det historisk varme europæiske oktobervejr. Og derudover satser investorerne i stigende grad på, at den indflydelsesrige amerikanske centralbank snart begynder at sænke tempoet for sine renteforhøjelser. Centralbankerne bruger renteforhøjelser som våben mod den høje inflation, da højere renter dæmper den økonomiske aktivitet i samfundet, men investorernes frygt er, at centralbankerne hæver renterne for meget og fuldstændig kvæler væksten.

For investorerne i June har afkastene i oktober været mellem 0,7 pct. og 2,5 pct. alt efter risikoniveau. Vi anbefaler fortsat, at du bevarer roen, og at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?