Der var negative afkast i april som følge af stigende renter, skuffende regnskaber og en stigende recessionsfrygt

April var kendetegnet ved faldende aktiekurser og stigende renter. Rentestigningerne i løbet af april har været markante og skyldes, at centralbankerne nu for alvor sætter hårdt mod hårdt over for den høje inflation. Især den amerikanske centralbank, Fed, har noget at indhente og er begyndt at hæve renten – og der er mere på vej.

Ud over de stigende renter er der også begyndt at snige sig en recessionsfrygt ind i markedet. Recession er kort fortalt et fald eller en tilbagegang i den økonomiske aktivitet og stigende arbejdsløshed. Den høje inflation og de højere renter er med til at dæmpe den økonomiske vækst, og vi har også set et markant dyk i forbrugertilliden. Det øger frygten for, om vi er på vej mod en økonomisk krise. Den globale vækst bliver dog hjulpet på vej af genåbningen af samfundene ovenpå corona og en solid opsparing, som forbrugerne kan tære på, hvilket kan modvirke risikoen for en recession.

Dertil har april måned også være præget af særligt den amerikanske regnskabssæson, hvor de positive regnskaber ikke har udløst den store reaktion, mens skuffelserne er blevet straffet hårdt. Her har især tech-selskaberne haft det svært, da de også er udfordret af de stigende renter. Krigen i Ukraine fortsætter ligeledes, og Kina er ramt af nedlukninger som følge af Covid-19. Dermed sker der mange ting, der kan gøre markedet bekymret i øjeblikket.

For investorerne i June har afkastet i april ligget mellem -2,0% og -2,2% afhængig af risikoniveau, og dermed har afkastet været præget af usikkerheden, der er i markedet. Der er dog også flere positive faktorer at fokusere på som eksempelvis pæn økonomisk vækst og en pæn indtjening i selskaberne set i et længere perspektiv. Som altid råder vi dig til at følge din investeringsstrategi og ikke sælge ud i panik.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.

 


Stadig ikke June-bruger?