Overordnet set er der positive afkast på trods af krigen i Ukraine og en amerikansk centralbank, som hæver renten

Krigen i Ukraine fortsætter, og de vestlige lande har indført en række hidtil usete sanktioner mod Rusland som reaktion på invasionen. USA har forbudt import af russisk gas, olie og kul, mens EU ikke har taget det skridt endnu. Der er også indført flere finansielle sanktioner, og den russiske økonomi er hårdt ramt. Fredsforhandlingerne er i gang, men der er ingen våbenhvile i sigte, og flere sanktioner mod Rusland er fortsat på tale.

Krigen i Ukraine har domineret nyhedsbilledet i marts, men også den amerikanske centralbank, Federal Reserve, stjal lidt af rampelyset. Fed hævede renten med 0,25 pct. og har siden signalleret flere aggressive renteforhøjelser i år, så de finansielle markeder er ved at indstille sig på højere renter. Kina er blevet ramt af en ny bølge af Covid-19, som har ført til nye store nedlukninger, hvilket har skabt fornyet frygt for flaskehalsproblemer.

Marts har været en volatil måned både for aktier, renter og råvarepriser, men på det seneste har investorerne gradvist vænnet sig til, at der er krig i Europa, og markedet er blevet mindre nervøst. De kraftige rentestigninger har ført til kurstab på obligationer, mens aktier generelt er steget. For investorerne i June har afkastet i marts ligget mellem -0,1% og 4,2% afhængig af risikoniveau, og dermed har marts været en bedre måned end januar og februar.

Selv om udsvingene på de finansielle markeder er blevet mindre den seneste tid, er der fortsat en række usikkerhedsfaktorer. Det er dog stadig altid vores anbefaling, at man som investor holder fast i sin investeringsstrategi.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?