Har du savnet det månedlige tilbageblik på dine investeringer? Vi har i hvert fald savnet dig – og nu er vi endelig tilbage!

Nogle nye regler for investeringsfonde gjorde, at vi desværre ikke kunne sende nyhedsbreve ud i nogle måneder. Nu er problemet heldigvis løst, og vi er glade for at kunne udkomme igen, som vi plejer.

Aktiemarkedet indledte efteråret sløjt med en dårlig september måned, der bød på både gråvejr og kursfald på markederne. Heldigvis genfandt markederne de positive takter i oktober og sluttede med både pæne stigninger og nye kursrekorder. En af årsagerne til optimismen på markedet var blandt andet, at selskaberne i USA generelt leverede bedre regnskaber end forventet. Faktisk kunne flere end 80% af selskaberne præsentere en indtjening, der var bedre end det, som analytikerne havde forventet, og det var noget, som markedet tog pænt imod.

På obligationsmarkederne var der generelt lidt mere modvind. Stigende priser på både energi og varer generelt, altså inflation, har nemlig ført til forventninger om, at centralbankerne snart vil stramme lidt op. Det sendte renterne opad, og da priser på obligationer bevæger sig modsat renten, betød det kursfald på en række obligationer.

Heldigvis trak aktierne mere op end obligationerne og hev den anden vej, så for investorerne i June var der positive tal over hele linjen. Dog fik de fonde med flest aktier, og dermed størst risiko, også det højeste afkast. Således var afkastene i oktober mellem 3,3% og 0,4%. For hele 2021 er der også plus over hele linjen med afkast mellem 3,4% og 18,8% – igen afhængig af risikoniveau.

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?