November måned startede rigtig godt ud, men mod slutningen af måneden blev optimismen dog forvandlet til bekymring

November måned startede rigtig godt ud på de finansielle markeder. Mod slutningen af måneden blev optimismen dog forvandlet til bekymring på baggrund af stigende COVID-19-smittetal, øgede hospitalsindlæggelser på tværs af Europa samt naturligvis udbredelsen af den nye Omikron-variant. Det betød desværre også, at størstedelen af de flotte stigninger i begyndelsen af måneden dykkede igen.

Overordet set var der dog plus på kontoen for Junes investorer uanset hvilken fond, du investerer i. Således endte afkastet i november mellem 0,6% og 1,4% afhængig af dit valg af risiko.

I forhold til den kommende udvikling på markederne vurderer vores investeringsekspert, Jacob Hvidberg Falkencrone, at vi kan gå lidt usikkerhed i møde.

”Hvilken betydning, den nye COVID-variant får, er stadig uvis, men kombineret med genindførslen af restriktioner på tværs af Europa, vinterens komme og fortsatte udfordringer med høj inflation er det noget, der skaber noget usikkerhed på markederne. Vi forventer dog ikke større markedsfald på baggrund af smittespredningen,” siger han.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?