Den økonomiske vækst fortsætter, i takt med at samfundet gradvist åbner mere op

Efter en let dans på stedet i maj vendte den positive stemning tilbage til finansmarkederne i juni, hvor globale aktier endte i et pænt plus på over 4%. Da renterne samtidig faldt, og kurserne således steg, gav obligationerne også positivt afkast, hvorfor investorerne fik i både pose og sæk. Det afspejlede sig også i Junes afkast, der i juni lå mellem 1,1% og 3,1%.

Årsagen til den positive stemning var primært, at den økonomiske vækst fortsætter med at stige, i takt med at samfundene åbner mere op – om end i et lavere tempo end tidligere på året. Samtidig er smitten generelt også under kontrol de fleste steder understøttet af det varmere vejr samt en effektiv udrulning af vacciner i de udviklede lande. Der er dog stadig udfordringer i mange af de nye markeder, herunder Indien, hvor Delta-varianten spreder sig hurtigt, og hvor vaccineudrulningen går væsentligt langsommere.

Foruden smittespredningen har inflationen også været et af de store fokuspunkter på de finansielle markeder de seneste måneder. Forventningerne til fremtiden er dog faldet på det seneste, selvom den faktiske inflation forbliver høj. Vi forventer derfor fortsat, at det er en midlertidig effekt, der ikke vil afspore opsvinget.

Denne blogpost udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge andele i Junes fonde. Investering er altid forbundet med en risiko, og afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.


Stadig ikke June-bruger?