På trods af stærke økonomiske data og flotte selskabsresultater blev maj en afdæmpet affære på finansmarkederne

Det var hverken fugl eller fisk på finansmarkederne i maj. Globale aktier endte i et beskedent plus, mens renterne også nogenlunde endte måneden, hvor de begyndte. Den flade udvikling på markederne afspejlede sig i Junes afkast, der i maj lå mellem –0,2% og 0,1% afhængig af hvilken fond, du investerer i.

Selvom de økonomiske data i løbet af den seneste måned har været meget stærke, og selskaberne leverede flotte resultater i deres netop aflagte regnskaber, blev maj alligevel en afdæmpet affære på markederne efter en stærk start på året.

Den igangværende udrulning af COVID-vacciner giver mulighed for genåbning mange steder. Sammen med massiv støtte fra både centralbanker og finanspolitik betyder det øget økonomisk aktivitet og positive forventninger til fremtiden. Ikke desto mindre blev udeblev markedets positive reaktioner.

”Den flade udvikling på markedet skyldes primært, at investorerne, når der kommer gode data, bliver bekymrede for en vedvarende stigning i inflationen på grund af den højere økonomiske aktivitet. Det kunne nemlig tvinge centralbankerne til at sætte en stopper for deres stimuli, hvilket ville gå ud over væksten” siger Junes investeringsekspert Jacob Hvidberg Falkencrone.

 

Denne blogpost udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge andele i Junes fonde. Investering er altid forbundet med en risiko, og afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.