Hvad betyder det for min June-investering?

Bæredygtighed, ESG, klima, CO2, restriktioner og screening. Har du svært ved at finde op og ned på de mange begreber, og hvilken betydning de har for din investering, er der heldigvis lidt hjælp på vej fra EU.

Den 10. marts 2021 gælder nye EU-regler for bæredygtige investeringer, som blandt andet har til formål at sikre, at du får en bedre forståelse for at investere i produkter og fonde, som bidrager til en bæredygtig udvikling.

Hvad handler den nye lovgivning om?
Lovgivningen sætter blandt andet rammerne for, hvad vi som bank må markedsføre som bæredygtige investeringer og ESG-investeringer (står for det engelske ’environmental’, ’social’, ’governance’). Det har ikke været reguleret før nu, og det betyder, at det har været op til den enkelte finansielle udbyder selv at bestemme, hvornår de solgte et investeringsprodukt som værende bæredygtigt eller ESG. Med den nye lovgivning skal investeringsprodukter leve op til en række fastsatte kriterier fra EU, hvis de skal markedsføres som bæredygtige og ESG-investeringer.

Ved at skabe ens standarder og større gennemsigtighed bliver det nemmere for dig som kunde at gennemskue, hvornår et investeringsprodukt er bæredygtigt eller ESG. På den måde vil du kunne sammenligne investeringsprodukter og udbydere af investeringsprodukter, så du finder den løsning, der er helt rigtig for dig.

Hvad betyder ændringerne for dig som June-kunde?
I forbindelse med den nye lovgivning ændrer vi den interne klassificering af Junes fire fonde.

Investeringen er den samme, og alle Junes fonde følger fortsat principperne for ansvarlige investeringer gennem såkaldt “screening”. Det betyder, at June-fondene ikke investerer i virksomheder, hvis de fx er involveret i sanktionerede våben som landminer, klyngebomber, kemiske-, biologiske- og atomvåben, eller hvis de tjener størstedelen af deres penge på kul. Samtidig bliver der taget højde for, om virksomhederne har ordentlige arbejdsforhold og en ansvarlig ledelse.

Overblik over ændringerne

 

Danske Banks politik for bæredygtige investeringer
I forbindelse med de nye regler ændrer Danske Bank vores Politik for Bæredygtig Investering. Den kaldes fremover Politik for Ansvarlig Investering og beskriver:

• Hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsprocesser og ved udvælgelse af investeringsprodukter til rådgivning.

• Hvilke krav vi stiller til ESG- og bæredygtige investeringsprodukter.

• Hvordan vi fortsat bruger aktivt ejerskab til at forme fremtidens selskaber og drive samfundet i en mere ansvarlig og bæredygtig retning.

• Hvordan screening og investeringsrestriktioner indgår som værktøjer i vores arbejde med at reducere bæredygtighedsrisici og udvælge investeringer, der kan levere attraktive og langsigtede afkast.

 

Du kan læse mere om vores politik her. Og du kan se ændringerne i prospekterne for Junes Fonde nedenfor, og her kan du se shareholder notice fra Danske Invest Management A/S, der forvalter fondene.

June Moderate 

June Balanced 

June Progressive 

June Opportunity 

Denne blogpost udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge andele i Junes fonde. Investering er altid forbundet med en risiko, og afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.


Vil du investere din opsparing?