Januar har budt på pæne afkast på grund af fortsat optimisme omkring økonomien.

2024 er kommet godt fra start som investeringsår med afkast til investorerne i June mellem 0,2% og 2,2% i januar, alt efter risikoniveau:

  • June Opportunity Screened: 2,2%
  • June Progressive Screened: 1,4%
  • June Balanced Screened: 0,8%
  • June Moderate Screened: 0,2%

Noget af det, som har været med til at løfte aktierne i januar, er den fortsatte tro på, at økonomien styrer udenom en større nedtur. De mange renteforhøjelser, som vi de seneste år har været vidne til fra centralbankerne, forventer investorerne erstattet af rentesænkninger i år. Det giver en tro på, at den økonomiske vækst måske nok aftager i forhold til sidste år, men ikke på en dramatisk måde.

Den økonomiske vækst i samfundet er meget væsentligt for virksomhedernes evne til at tjene penge – og i sidste ende afspejler aktiekurserne investorernes forventninger til, hvordan selskaberne kommer til at klare sig fremadrettet. Her gavner de forventede rentesænkninger også virksomhederne, som dermed har udsigt til lavere renteudgifter.

Hvis din risikoappetit og din tidshorisont ikke har ændret sig, blot fordi vi nu skriver 2024 i stedet for 2023, anbefaler vi, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på engelsk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her ved at klikke på den relevante fond og derefter på linket under FONDSDOKUMENTER (INVESTORRETTIGHEDER). Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank henblik på markedsføring af fondene.