Med stigninger på mellem på 1,40% og 2,96% bød juli på pæne afkast i alle fonde

Anders Haulund Vollesen er investeringsstrateg i Danske Bank. Han arbejder med at analysere og vurdere økonomiske og politiske begivenheder, og hvordan de påvirker de finansielle markeder.

Juli var en lun måned for Junes fonde med positive afkast i alle fonde. Årsagen var langt hen ad vejen den samme som i måneden før: Centralbankerne stimulerede økonomien og holdt renten lav. Det var godt for både obligations- og aktiemarkederne. Vi har talt med investeringsstrateg Anders Haulund Vollesen om juli måneds udvikling.

Denne tabel er opdateret 3. Januar 2020, da der var en regnefejl i den tidligere version.

 

Hej Anders. Hvorfor er centralbankernes beslutninger så vigtige for de finansielle markeder? Man hører så meget om, at det er markedskræfterne, der dominerer?

“Centralbankerne i USA og Europa er meget vigtige for de finansielle markeder, fordi det er dem, som sætter retningen for renteniveauet på stats- og virksomhedsobligationerne i markedet. Og centralbankerne har altså været ude og hinte til investorerne, at man er klar til at holde renterne meget lave eller endda sænke dem yderligere for at holde hjulene i gang i samfundet.”

 

Hvordan påvirker det markedet, at renten er lav?

“Når renterne er lave har det to effekter:

  1. Den første er en direkte effekt på obligationer. Det er sådan med obligationer, at renten bevæger sig modsat af kursen. Så når renterne falder, stiger kursen. Og det betyder højere værdi for dem, der har investeret i obligationer.
  2. Den anden er mere indirekte. Når renterne på obligationer er lave, betyder det, at det er billigt at låne penge. Det giver virksomhederne bedre vækstbetingelser, og det er med til at skubbe aktiekurserne i vejret. De lave renter har man også kunnet se her i Danmark henover sommeren, hvor det er blevet endnu billigere at optage realkreditlån.”

 

Så er hele den positive udvikling centralbankernes ære?

“Ikke alene. Der er flere positive faktorer, der har trukket i samme retning i juli. Blandt andet fine regnskaber, især fra de amerikanske aktieselskaber og også acceptable økonomiske nøgletal (ledighed, inflation, forbrug og forbrugertillid).”

Så alt i alt var juli ikke en specielt begivenhedsrig måned på de finansielle markeder. Den første uge af august har allerede været langt mere begivenhedsrig, men det vender vi tilbage til, når vi taler sammen om en måned igen.

Afkast i Juli 2019

Afkast i Junes oprindelige (ikke screenede) fonde

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i det faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.