… men god for obligationer

Anders Haulund Vollesen er investeringsstrateg i Danske Bank. Han arbejder med at analysere og vurdere økonomiske og politiske begivenheder, og hvordan de påvirker de finansielle markeder.

Oven på fire meget stærke måneder, blev maj måneden, hvor væksten på de globale aktiemarkeder løjede af og der kunne meldes om negative afkast for første gang i år.
Den store begivenhed, som har er årsag til den negative udvikling, er den seneste og uventede udvikling i handelskrigen mellem USA og Kina. Vi har, som så mange gange før, talt med investeringsstrateg Anders Haulund Vollesen om, hvad der er sket.

Denne tabel er opdateret 3. Januar 2020, da der var en regnefejl i den tidligere version.

 

Hvad er det Trump har gjort, der har fået aktiemarkederne til falde?

”Trump gjorde tre ting i maj, som fik aktiekurserne til at falde. For det første hev præsidenten sin smartphone frem i starten af maj, og begyndte at sende en række tweets om, at nu var våbenhvilen i handelskonflikten forbi. Inden for en uge havde han hævet straftolden på varer til en værdi af 200 mia. dollars. Det betyder, at straftoldene nu rammer ca. halvdelen af alle varer der ryger fra Kina og til USA. Det ramte især de kinesiske aktiekurser hårdt, hvor markedet i løbet af maj faldt med ca. 12%, men det fik også resten af verdens aktiemarkeder til at tage et dyk. Isoleret set fylder kinesiske aktier kun ca. 5% af aktieandelen af en June-investering. Så det er afsmitningen på de globale markeder der har gjort ondt på Junes fonde i denne måned. ”

 

Hvad var så den anden ting han gjorde?

”I samme ombæring annoncerede han, at han ville sætte en straftold på ALLE varer der bliver handlet mellem USA og Kina, hvis ikke kineserne – ifølge Trump – begyndte at tage konflikten mere seriøst og søgte en løsning. Det var endnu et signal, som aktiemarkederne reagerede ganske negativt på. ”

 

Og det stoppede ikke her?

”Nej. Den tredje ting han gjorde var noget endnu mere uventet. Nemlig at nedlægge en forbud mod, at amerikanske selskaber måtte levere varer og input til den kinesiske tech-gigant Huawei, der laver bl.a. laver mobiltelefoner. Det er ret usædvanligt at en præsident udpeger en enkelt virksomhed, på den måde. Det betød bl.a. at Google ikke længere kunne levere styresystemer til Huawei’s telefoner. Det er et klart signal fra Trump om, at IT-sektoren er centralt for handelskonflikten. Det fik alle IT-aktierne til at falde yderligere, fordi medførte en ekstra usikkerhed specifikt for IT-aktier – og hvis der er noget investorer verden over ikke kan lide, så er det usikkerhed. ”

 

Men fondene med mange obligationer har jo klaret sig markant bedre. Hvad er der sket på obligationsmarkederne i maj?

”Obligationer har haft en god måned på grund af det man i investeringskredse kalder et risk off. På grund af usikkerheden på aktiemarkederne (udløst af handelskrigen og det stadig uafklarede Brexit), har en del investorer ønsket at tage toppen af deres risiko. Det har de gjort ved at sælge nogle af deres aktier, og i stedet købt stats- og virksomhedsobligationer. Det har fået efterspørgslen efter obligationer til at stige, og dermed kurserne til at gå op. Det er især komme investorer i June Moderate og June Balanced til gode. ”

 

Man kunne ikke åbne sit feed i maj måned uden at blive bombarderet med nyheder om valgene i både Danmark og Europa-Parlamentet. Hvilken rolle har valgene spillet for afkast i Junes fonde?

”For EU-valget har der ikke været en forventning om, at et nyt parlament ville ændre på handelsvilkårene i Europa. Det danske valg er naturligvis meget interessant for os som danskere. Men for Junes fonde får det ingen betydning, fordi Junes fonde har et globalt perspektiv. Der er meget få danske aktier med i Junes fonde, og dem der er henter mere end 90% af deres indtægter uden for landets grænser. ”


Vil du også investere?

afkast i Junes oprindelige (ikke-screenede) fonde

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.