Sådan var afkastet i Junes fonde i juli 2018. Aktiemarkeder på cruise control gav positive afkast i alle fonde.

Juli måned blev en relativt udramatisk måned på de finansielle markeder, hvor de mest toneangivende markedsbegivenheder var en opblødning i handelskonflikten mellem USA og Europa og stærke regnskabsaflæggelser blandt selskaberne i USA. Alt i alt var udviklingen med til at øge efterspørgslen efter aktier og dermed sende kurserne opad.

Stigende kurser påvirkede Junes fonde positivt, og i juli måned præsterede de positive afkast på mellem 0,41% og 1,77%. De mest risikofyldte fonde oplevede den største stigning, mens de mere defensive fonde med en større andel obligationer registrerede lavere afkast.

 

Endeligt et pusterum for aktier

Det længe ventede møde mellem Donald Trump og Jean Claude Juncker omkring handelskonflikten mellem USA og EU faldt positivt ud, og parterne blev enige om at styrke handelsforholdet frem for at indføre flere beskyttende handelsbarrierer den kommende tid. Selvom meget kan nå at ændre sig, var dette endeligt et positivt tegn fra Trumps side. Læg dertil, at den amerikanske økonomi brager derudad, og det samme gør indtjeningen i amerikanske selskaber, der i den nuværende regnskabssæson slår analytikernes forventninger nok engang. Når det går godt i USA, vil det ofte smitte af på resten af verden, og disse forhold har været med til at løfte aktiekurserne i både Europa og USA gennem juli måned.

Selvom finansmarkederne har været turbulente i 2018, er de fundamentale forhold, såsom økonomisk vækst og stærk indtjenings- og investeringslyst i selskaberne rundt omkring i verden, stadigt intakt. Danske Bank ser derfor forsat gode muligheder for vækst på aktiemarkederne. Dog skal man som investor huske på, at værdien af investeringerne kan svinge – specielt på kort sigt. Det er derfor vigtigt at se sin investerings udvikling i forhold til det niveau af risiko og den tidshorisont, man har valgt.


Vil du i gang med at investere?