En gordisk handelsknude førte til negative afkast for aktier, men stigende kurser for obligationer.

Finansmarkederne blev Trump’et af handelskonflikten

Straftold, investeringsrestriktioner og trusler om yderligere protektionistiske tiltag var nok engang hovedtemaerne på de finansielle markeder i juni måned. Det skabte en usikkerhed, som investorerne ikke brød sig om, hvilket sendte verdens aktiemarkeder ud på en rutsjebanetur løbet af måneden, som endte med kurstab over det meste af linjen. Usikkerheden betød, at investorerne søgte mod obligationer, hvilket sendte renten nedad og kurserne opad.

For Junes fonde betød det månedsafkast mellem +0,25% og -0,84%, hvoraf de mest defensive risikoprofiler klarede sig bedst på grund af deres høje andel af obligationer og lave aktieandel. Siden årets start er det dog stadig de mest risikofyldte afdelinger, der har klaret sig bedst. I den periode ligger Junes fonde med afkast mellem -0,35% og 1,41%.

 

En gordisk handelsknude

Centrum for markedsuroen og handelskonflikten var USA og særligt den amerikanske præsident, Donald Trump, der med hård retorik gik i flæsket på USA’s største og vigtigste handelspartnere. Trusler om nye amerikanske toldsatser fløj således fra Washington via Twitter mod særligt EU og Kina, der dog ikke ville bøje sig, men klart signalerede, at ethvert træk fra USA ville blive gengældt med lignende modsvar. Det eskalerede situationen dramatisk i løbet af juni, og konflikten sidder i øjeblikket fast i lidt af en gordisk knude, hvor der er meget lidt tillid mellem de forskellige parter. Det gør, at vi ser en risiko for, at konflikten kan eskalere yderligere, med forhøjet uro og udsving på de finansielle markeder som følge.

Situationen gør nemlig investorer verden over investorer nervøse for hvad fremtiden vil bringe fordi det kan gå ud over den globale økonomiske vækst, hvis verdens største økonomier bekriger hinanden på handelsområdet. De fleste eksperter er dog også enige om, at en handelskrig ingen vindere har, men kun tabere. Derfor er vores forventning også, at knuden i sidste ende vil blive hugget over og konflikten vil blive løst. Da politik dog er uforudsigeligt er vejen derhen dog stadig en smule uklar og vil sandsynligvis føre lidt bump med sig på markederne. Derfor er der også blevet købt lidt ekstra op i obligationer i Junes fonde den forgangne måned.

 

Økonomien er stadig sund

Ser vi på de underliggende forhold i global økonomi, ser de stadig stærke ud. Og vi forventer ikke, at handelskonflikten vil rokke ved det fundament, som det globale opsving bygger på. Værd at tage med er, at virksomhederne stadig tjener penge og investerer, at der fortsat er vækst på tværs af alle regioner, at forbrugerne bruger flere og flere penge og at selskabernes optimisme er høj. Alt sammen noget der peger på fortsat vækst og gode tider på aktiemarkederne.

Når bølgerne går højt på markederne som i juni, er det dog vigtigt, at man husker tidshorisonten på sin investering og minder sig selv om at markeder svinger på kort sigt – selvom det til tider kan være svært.


Kom nemt i gang med June