Turbulent måned med op- og nedture

Marts måned bød på en fortsættelse af den ustabilitet, finansmarkederne oplevede i februar. Det medførte generelt negative afkast på aktiemarkederne. Måneden lagde ellers stærkt ud med pæne aktiestigninger ovenpå en succesfuld regeringsdannelse i Tyskland og stærke nøgletal i USA, men udsigten til en potentiel handelskrig under opsejling øgede markedsusikkerheden. Det efterlod aktiemarkederne i negativt territorie og sendte renterne ned ved månedens afslutning.

Denne udvikling kan også ses i Junes fondes udvikling i marts. De har alle haft negative afkast på mellem -4,36% og -0,18%. Investorerne i de fonde med højest aktieandel – og dermed højere risiko – har oplevet de største negative afkast, hvorimod investorer i fonde med en høj obligationsandel – og dermed lavere risiko – har kunnet notere mindre negative afkast som følge af renteudviklingen. Obligationskurser bevæger sig nemlig modsat renter, så når renterne falder, stiger kursen på obligationer.
Sådan gik det Junes fonde i marts 2018

Tabellen viser udviklingen i afkast efter omkostninger i Junes fonde for perioderne: 28/02 2018 – 29/03 2018 og 29/12 2017 – 29/03 2018

Risiko på radaren, men bedst tænkelige investeringsscenarie

Verdensøkonomien er fortsat i god gænge og det synkrone globale opsving er drevet af lave renter, et stærkt privatforbrug og investeringslyst i selskaberne. Den primære årsag til at aktiemarkederne alligevel er faldet i marts skal findes i den handelskonflikt mellem USA og deres handelspartnere, der har udspillet sig de seneste uger. Den har gjort aktieinvestorer nervøse for, at en reel global handelskrig kan være under opsejling, og det vil være dårligt nyt for aktier og den globale vækst.

Selvom dette er en risiko man skal forholde sig til, er det dog ikke i hverken USA’s eller noget andet lands interesse at starte en reel handelskrig, da alle involverede partnere i sidste ende vil lide tab heraf. Effekten af de handelsbarrierer, som er blevet indført på det seneste, er ikke stor nok til at bremse det globale opsving. Derfor er der stadigt grund til optimisme som investor, for de fundamentale faktorer – såsom høj indtjeningsvækst – er på plads til at opleve fortsat aktievækst.

 

Obligationer i porteføljen

På obligationssiden har den seneste markedsturbulens sendt investorer imod mere sikre aktiver, hvilket har sendt renterne ned og afkastet på obligationer op. Dette er i øvrigt en illustration af, hvorfor man bør have obligationer i porteføljen: de bidrager med værdifuld stabilitet i turbulente perioder.

Det bedste råd når bølgerne på finansmarkeder går højt er at holde fast i sin investeringsstrategi og ikke gå i panik. Det er vigtigt at vurdere sin investering over hele investeringsperioden, og har man et langt sigte, må man forvente, at der vil komme korrektioner, og at markederne kan falde undervejs.

 

Prøv June

Det tager kun 10 minutter at få en personlig anbefaling til en investering og komme i gang med at investere med June.