Juli er ofte en relativt stille periode for de finansielle markeder, og i år var ingen undtagelse. Alle fonde sluttede måneden med et afkast omkring 0%

Juli er ofte en relativt stille periode for de finansielle markeder, og i år var ingen undtagelse. Selvom der står sommer i kalenderen, har der ikke været meget sol og sommer over markedernes udvikling for June. Alle Junes fonde slutter måneden i omtrent samme niveau, som de startede den, og afkastet ligger derfor lige omkring de 0%.

Det betyder dog ikke, at juli var helt begivenhedsløs. På de finansielle markeder var fokus i månedens løb på, udmeldinger fra centralbankerne i USA og Europa omkring tilbagetrækningen af deres lempelige pengepolitik.

I USA er markedet begyndt at tvivle på, at centralbanken vil hæve renten så tidligt og hurtigt som tidligere antydet, fordi der ikke er så meget gang i økonomien som ventet. Kombineret med en række politiske nederlag til Trump-administrationen og en generel tvivl på, om præsidenten vil kunne levere konkrete tiltag, der kan øge væksten i USA, har det fået dollaren til at falde i kurs.

I Europa har centralbanken, ECB, åbnet op for, at nedtrapningen af sine opkøb af statsobligationer så småt kan begynde. Dermed kan banken begynde at stramme den lempelige pengepolitik, der har holdt hånden under markederne de seneste år. Det har fået renter og euro-kursen til at stige, så den i øjeblikket befinder sig på det højeste niveau over for dollaren i mere end to år.

Udviklingen i valutakurserne har haft stor effekt på afkastet på de globale aktiemarkeder og dermed også på Junes fonde. Den stærke euro har givet lidt modvind til de europæiske aktier, som derfor ikke har oplevet kursstigninger og endte måneden uændret. Omvendt har amerikanske aktier nydt godt af den lave dollarkurs, bl.a. fordi lave valutakurser gør det muligt for amerikanske virksomheder at sælge deres varer billigere til udlandet, og de dermed kan eksportere mere.

Det store fald i dollaren betyder dog desværre, at afkastet på de amerikanske aktie-ETF’er, som ligger i Junes fonde, er blevet udvandet, når man omregner til danske kroner.

Obligationer startede måneden ud med et fald som følge af højere lange renter. Over måneden er faldet dog blevet indhentet, og de fleste obligationsfonde slutter juli måned uændret eller en smule højere.

 

Udvikling i Junes fonde


 

 

 

 

Tabellen viser June-fondenes afkast efter omkostninger. Dækker perioderne 1/7-31/7 2017 og 1/1-31/7 2017


Start din investering