Mange opfatter investering som noget, det er svært at blive klog på. Derfor bringer vi her Junes guide til 10 basale investeringsbegreber.

Vores mission med June er, at det skal være muligt at kunne komme i gang med at investere, uden at man behøver vide særligt meget om investering. Men når det er sagt, så kan det aldrig skade at blive lidt klogere på nogle af de tekniske begreber som folk bruger i flæng, når snakken falder på investering. Ofte dækker de faktisk over noget meget simpelt.

Derfor har vi samlet en liste med 10 fundamentale investeringsbegreber, du skal kende – plus en lille ekstra ting, som du måske kan imponere dine investeringsnørdede venner med.

Start din investering på 10 minutter


Kom i gang nu

 

Junes guide til 10 basale investeringsbegreber

Investering for begyndere: 10 begreber du skal kende

 

#1 Aktie – Hvad er en aktie?

Når du køber en aktie, køber du en andel af en virksomhed. Aktier kan handles frit, og prisen kan variere meget. Bl.a. afhængig af hvordan virksomheden klarer sig, og hvordan dens fremtidsudsigter er. Hvis man kan sælge aktien til en højere kurs end den man købte den til, kan man tjene penge på det. Hvis det omvendte sker, taber man penge på at handle med aktier. Det er kun virksomheder, der er børsnoterede, som man uden videre kan købe aktier i.

#2 Obligation – Hvad er en obligation?

Når du køber en obligation, låner du penge til dem, som udsteder obligationen – det er oftest et realkreditinstitut, staten eller en virksomhed. Til forskel fra en aktie, har en obligation en løbetid, som beskriver hvor længe den gælder. I den tid obligationen løber, får du typisk udbetalt en fast rente hvert år. Du får også obligationens pålydende værdi retur. Det kan enten være i rater eller på én gang, når obligationen løber ud. Obligationer betragtes generelt som en mindre risikabel måde at investere på, end køb af aktier. Men det er meget almindeligt, at man investerer i begge dele for at sprede risikoen.

#3 Værdipapir – Hvad er et værdipapir?

Værdipapir er en bred betegnelse for papirer, som dokumenterer, at man ejer en andel af noget eller har noget til gode. Når man investerer, køber man således værdipapirer. De mest kendte typer af værdipapirer er aktier og obligationer, men et værdipapir kan også være et investeringsbevis fra en investeringsfond eller investeringsforening.

#4 Portefølje – Hvad er en portefølje?

En portefølje er en gruppe af aktier, obligationer og andre værdipapirer. Når nogen taler om deres ‘portefølje’, mener de således blot ‘alle deres investeringer’. Portefølje er en fordanskning af det italienske ord portafoglio, som betyder “at bære et blad”.

#5 Indeks – Hvad er et indeks?

Et indeks betegner en grupper af udvalgte aktier eller obligationer, som typisk kommer fra samme geografiske område og har en vis størrelse. Der findes mange forskellige indeks i verden. Nogle af de mest kendte er S&P500 og Dow Jones Index i USA, FTSE i England og Nikkei indekset i Japan. I Danmark hedder det mest kendte index C20 og dækker de 20 mest handlede aktier i landet.

#6 ÅOP – Hvad står ÅOP for?

ÅOP er en forkortelse af udtrykket “årlig omkostning i procent”. ÅOP er den mest almindelige måde at beskrive prisen på at investere via en investeringsfond i Danmark. Når alle udbydere oplyser prisen i ÅOP, bliver det nemmere for investorerne at sammenligne priserne på forskellige investeringer. Med June, vil du også se prisen oplyst som “ongoing charge”. Det er en anden måde at opgøre prisen, men den er ikke direkte sammenlignelig med ÅOP, da ongoing charge ikke inkluderer handelsomkostninger, hvorimod ÅOP gør.

#7 Risikovillighed – Hvad betyder risikovillighed?

Man kan ikke investere uden risiko. Der er nemlig oftest en sammenhæng mellem hvor stor risiko man tager, og hvor stort potentielt afkast man kan få. Derfor er alle, der investerer, nødt til at overveje hvor stor deres risikovillighed er. De skal simpelthen tage stilling til, hvor høj eller lav risiko de er trygge ved at have ved deres investeringer. Hos June har vi lavet en online test med seks simple spørgsmål, som du kan tage for at teste din risikovillighed. Tag testen her.

#8 Tidshorisont – Hvad er en tidshorisont?

Din tidshorisont beskriver, hvor lang tid du har planer om at holde fast i din investering, før du vil sælge den igen. Hvis du eksempelvis investerer for at spare op til en ombygning om fem år, vil din tidshorisont være fem år. Tidshorisonten er meget vigtig i forhold til, hvilken type af investering du bør vælge. Som tommelfingerregel siger man, at jo længere din tidshorisont er, jo mere risiko kan du tage.

#9 ETF – Hvad er en ETF?

ETF står for Exchange-Traded Fund. En ETF kan handles på børsen ligesom en aktie. Men til forskel fra en aktie, bliver man, når man køber en ETF, ejer af en andel af en fond. Fonden ejer så et udvalg af aktier eller obligationer, som den typisk justerer til altid at matche et givent indeks. Derfor er ejeren af en andel i en ETF sikker på altid at få et afkast der svarer til indeksets gennemsnit. Junes fonde investerer alle i ETF’er.

#10 Diversificering – Hvad er diversificering?

Diversificering, eller bare spredning, betyder, at man fordeler sine penge på flere forskellige værdipapirer inden for, og imellem, forskellige typer af investeringer. Det kan fx være, at man investerer i flere forskellige aktier og obligationer, måske endda i flere forskellige verdensdele. Som tommelfingerregel anbefaler de fleste eksperter et vist niveau af diversificering, da det reducerer risikoen ved den samlede portefølje.

BONUS: Robo-advisor – Hvad er en robo-advisor?

En af de helt store trends inden for fremtidens investeringer kommer, ifølge mange i branchen, til at være “robo-advisors”. En robo-advisor er en online investeringsløsning baseret på automatiserede computeralgoritmer, der håndterer investeringsanbefalingen og i nogle tilfælde selve investeringen for dig – helt uden hjælp fra en rådgiver. Hvis du kunne tænke dig at opleve, hvordan en robo-advisor virker, kan du fx prøve at få en investeringsanbefaling fra June. Det er nemlig en robo-advisor, som beregner et forslag til en investering i den June-fond, der passer til dig og din økonomi. Se mere på June.dk