Man kan ikke investere uden risiko - tag testen og find den der passer til dig.

Når man investerer med June, vælger man selv, hvor høj eller lav en risiko man ønsker. Når du vælger dit risikoniveau, tager du stilling til, hvor store udsving du ønsker, din investering skal kunne have – både i plus og minus. Som tommelfingerregel siger man, at jo højere risiko du vælger, jo større udsving skal du kunne acceptere. En høj risiko bør derfor som udgangspunkt kombineres med en lang tidshorisont, fordi det formindsker risikoen for tab på lang sigt.

I June kan du vælge mellem fem forskellige niveauer af risiko. Find ud af, hvilken der passer til dig med testen her på siden – så er du godt forberedt, når du vil investere.

Når du får en anbefaling til en investering med June, vil den være baseret på det risikoniveau, du ønsker, kombineret med din forventede investeringsperiode og din økonomiske situation.

Test din risiko

For at finde ud af, hvilket niveau af risiko der passer til dig, kan du starte med at tage Junes risikotest i 6 hurtige skridt. Scroll ned for at komme i gang.

Test dig selv, og find din risikoprofil

Hvilke risici er du villig til at løbe i forbindelse med din investering?

Hvor store afkastudsving i din investering er du villig til at acceptere for at opnå det afkast, du forventer?
Hvis du på et tidspunkt oplever et stort fald i værdien af din investering, hvad vil du så gøre?
Hvor meget må din investering falde i værdi, før du sælger?
Figuren viser de mulige udsving mellem stigning og fald over tid for fem forskellige porteføljer. Hvilken ville du vælge?
Hvis du havde investeret 10.000 kr., hvilket af følgende scenarier ville du have det bedst med?
Hvilken investering ville du foretrække: Lav risiko for tab og lavt forventet afkast, eller højere risiko for tab og højere forventet afkast?
Baseret på dine svar, er din risikoprofil

Prøv June

Junes risikoprofiler

Meget lav risiko

Det vigtigste for dig er, at risikoen for tab og udsving i investeringens værdi begrænses mest muligt i investeringsperioden. Du kan acceptere, at afkastet sandsynligvis kun vil være en smule over det, du kan få på en bankkonto. Du er villig til at acceptere, at inflationen kan udhule værdien af din investering.

Lav risiko

Det vigtigste for dig er, at risikoen for tab og udsving i investeringens værdi begrænses i investeringsperioden. Du kan acceptere, at afkastet i perioder kan være lavt, men ønsker et højere afkast, end du kan få på en bankkonto. Du er villig til at acceptere, at inflationen kan udhule værdien af din investering.

Middel risiko

Det vigtigste for dig er, at du har mulighed for at opnå et afkast, uden at investeringens værdi falder betydeligt i investeringsperioden. Du kan acceptere perioder med tab og udsving på din investering. Du ønsker et afkast over inflationen.

Høj risiko

Det vigtigste for dig er, at du har mulighed for at få et højt afkast i investeringsperioden. Du er villig til at acceptere en høj risiko på din investering. Du kan acceptere perioder med store tab og udsving på din investering.

Meget høj risiko

Det vigtigste for dig er, at du har mulighed for at få det højst mulige afkast i investeringsperioden. Du er villig til at acceptere en meget høj risiko på din investering. Du kan acceptere perioder med væsentlige tab og udsving på din investering.


Klar til at investere?