Hvordan bliver mine penge investeret, når jeg investerer med June?

Når du investerer med June, bliver dine penge investeret i underliggende fonde, som følger brede indeks af aktier og obligationer på tværs af næsten alle sektorer og regioner. Det sikrer, at du med June får en stor risikospredning. Fondene består af investeringsfonde fra Danske Bank suppleret med screenede ETF’er fra eksterne udbydere. Junes fonde investerer således efter principper, der følger Harry Markowitzs nobelprisvindende “Modern Portfolio Theory”, der netop går ud på at investere med stor spredning i forskellige brancher og regioner og at sørge for at have den rigtige fordeling af aktier og obligationer. Derudover bliver investeringerne i Junes fire fonde løbende overvåget og justeret af Junes egne eksperter i forhold til afkast og risiko.

Følger principper for ansvarlig investering
Junes fonde følger principper for ansvarlige investeringer gennem såkaldt “screening”. Det betyder, at June-fondene ikke investerer i virksomheder, hvis de fx er involveret i sanktionerede våben som landminer, klyngebomber, kemiske-, biologiske- og atomvåben, eller hvis de tjener størstedelen af deres penge på kul. Samtidig bliver der taget højde for, om virksomhederne har ordentlige arbejdsforhold og en ansvarlig ledelse.

Der findes forskellige metoder til at foretage screening på i praksis. I June bliver der screenet efter to forskellige politikker, da June-fondene inkluderer underliggende fonde fra både Danske Bank og fra eksterne leverandører.

Forskellige politikker for screening: Sådan fungerer det
De underliggende fonde, der udbydes af Danske Bank, bliver screenet efter Danske Banks Politik for Ansvarlig Investering. Det betyder, at virksomheder, der er omfattet af bankens investeringsrestriktioner, bliver sorteret fra.

De underliggende fonde, som udbydes af eksterne leverandører, bliver screenet efter MSCI’s definition af ansvarlig investering og følger deres såkaldte SRI-indeks. Læs mere om MSCI’s SRI-indeks her.

MSCI’s SRI-indeks er generelt på højde med, eller mere restriktivt, end Danske Banks politik, og som investor kommer man derfor ikke til at investere i selskaber, der er omfattet af Danske Banks investeringsrestriktioner.

De underliggende fonde, der investerer i statsobligationer, dækker i skrivende stund kun europæiske og nordamerikanske statsobligationer og investerer ikke i stater, som er sanktioneret af EU eller FN.

Et område i udvikling
Ansvarlig og bæredygtig investering er et område, der hele tiden udvikler sig. Både Danske Banks og MSCI’s SRI-indeks’ poltikker er dynamiske størrelser, der kan ændre sig over tid. Vi overvåger løbende politikken for MSCI’s SRI-indeks, så vi kan reagere, hvis der skulle opstå væsentlige afvigelser i forhold til Danske Banks.

 

Denne blogpost udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge andele i Junes fonde. Investering er altid forbundet med en risiko, og afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.


Vil du investere din opsparing?