Når danskerne investerer, er det oftest på en måde, som ikke er særlig hensigtsmæssig i forhold til at begrænse risikoen.

Cirka en million danskere investerer i aktier og obligationer – og selvom det ikke er et imponerende stort antal, så er det stadig en god portion af den voksne befolkning.

Til gengæld viser en analyse, at det står dårligt til med danskerne, når det kommer til at bygge en investering op med et vist niveau af risikospredning, ligesom de fleste investeringseksperter anbefaler. Hvis målet med din investering er, at den skal kunne levere et langsigtet afkast uden store udsving, er det derfor essentielt, at man ser på spredningen i investeringen.

Start din investering på 10 minutter


Kom i gang nu

 

Er vi for glade for Danmark?

Her er der særligt to tal, som er relevante at kigge på.

For det første ejer de danskere, der investerer, i gennemsnit kun aktier i to forskellige virksomheder. Det kan der være mange grunde til, at de gør – men set fra et risikoperspektiv er dette en meget risikabel måde at investere på. Alle virksomheder, også de største og mest anerkendte, kan nemlig opleve kriser eller markante fald i aktiekursen. Og har man halvdelen af sin investering placeret i en virksomhed, som oplever et markant fald, vil værdien af ens samlede investering også opleve et markant fald.

For det andet er danskerne glade for at investere i danske aktier. Meget glade, faktisk. Således har to ud af tre danskere, der investerer, udelukkende investeret i danske aktier. For mange af os opleves den danske økonomi som stærk og med en vis væsentlighed og vægtighed i verden. Men sandheden er, at Danmark udgør under 1% af den samlede værdi af det globale aktiemarked. Så hvis man kan investerer i danske aktier, gør man sig derfor meget sårbar over for udviklingen i et snævert udvalg af den globale økonomi. Med de investeringstekniske briller på er dette også en risikofyldt måde at investere på. Selvom vi godt kan lide Danmark og de danske virksomheder, bør vores investeringer reflektere den globale økonomi. I hvert fald hvis man ønsker at minimere udsving og risiko i sin investering.

Diversify. In stocks and bonds, as in much else, there is safety in numbers

John Templeton, investeringsguru

Spredning, spredning, spredning

“Det må kunne gøres smartere”, tænker du måske? Og ja, det kan det. Der findes tre oplagte måder, man kan gøre det på. Man opnår størst spredning, hvis man benytter dem alle tre samtidig, men man kan også benytte dem enkeltvis:

  1. investér i flere forskellige aktivklasser – fx aktier, obligationer, ejendom, valuta
  2. investér i mange forskellige virksomheder i forskellige brancher
  3. investér på tværs af flere forskellige lande og regioner

 

Med June er spredningen altid stor

Når du investerer med June, bliver dine penge spredt til en række forskellige indeksfonde, som er fordelt på tværs af lande, regioner og sektorer verden over. Junes fonde indeholder både aktier og obligationer, og fordelingen mellem de to justeres og rebalanceres løbende for hver June-fond ud fra vores eksperters forventninger og markedets udvikling. På den måde kan en investering med June være en nem måde at opnå spredning. Enten ved at benytte June som den primære investering, eller som et supplement til fx at investere direkte i enkelte aktier.


Vil du også investere din opsparing?

Dette indlæg bygger på data fra undersøgelsen “Turning Local” fra oktober 2016, udarbejdet af professor ved CBS Jesper Rangvid, Bjarne Florentsen, Ulf Nielsson og Peter Raahauge.

*investering indebærer risiko for tab.