Hvis aktier typisk giver de højeste afkast – hvorfor så også investere i obligationer? Hvorfor ikke bare sætte det hele i aktier?

At investere i en kombination af aktier og obligationer viser sig på den lange bane af være den bedste investering for mange investorer. Men på den korte bane kan det føles som om, man aldrig vinder.

 

Forbandelsen når markederne stiger

Når markederne stiger, er det oftest aktierne der stiger mest. Derfor kan man, når man investerer i både aktier og obligationer, godt føle sig skuffet, når man ser, at ens investering er steget mindre end de rene aktieindeks.

 

Forbandelsen når markedet falder

Når markederne falder, vil det oftest være aktierne der falder mest. I sådan en situation, vil en person der har fordelt sin investering over både aktier og obligationer typisk opleve et mindre fald, end personen der kun har investeret i aktier. Det bør i sig selv være positivt. Men desværre er den menneskelige psyke indrettet sådan, at den ærgrelse man føler ved et tab, oftest overskygger den glæde man kan føle ved at vinde*.

Derfor kan man ende med at sidde tilbage med følelsen af aldrig rigtig at vinde, når man investerer i en kombination af aktier og obligationer. Det er det, vi kalder den blandede investerings forbandelse.

 

Velsignelsen: Det langsigtede afkast

Men som overskriften på denne artikel antyder, er der også en anden side af historien. I June tilbyder vi kun investering i blandede fonde, altså fonde med både aktier og obligationer. Det gør vi for bedre at kunne kontrollere risikoen i Junes porteføljer. Det er den almindelige opfattelse, at aktier giver højere afkast end obligationer. Det er sandt, men kun i perioder hvor markederne stiger. Når markederne falder, falder aktier nemlig typisk også mere end obligationer. Derfor kan en vis portion obligationer i en portefølje være med til at tage toppen af risikoen. Jo større en andel obligationer man har, jo lavere er risikoen.

Men den helt store gevinst ved at blande aktier og obligationer skal findes i det lange perspektiv. Det er nemlig ikke kun den reducerede risiko, der kan være en fordel ved at kombinere aktier og obligationer. For ser man på investeringer i et perspektiv på de seneste 20 år, har det nemlig også givet et bedre afkast end investeringer i rene aktieindeks.

Figuren herunder viser, at porteføljen der kun består af aktier, har oplevet højere afkast i de år, hvor markederne generelt er steget. Men samtidig er det også den, der falder mest, når markederne bliver ramt af en krise. Den blandede portefølje med både aktier og obligationer stiger og falder mindre og ender samlet set med det højeste afkast.

 


Se, hvad June kan gøre for dig