Februar var endnu en solid måned for investorerne.

Året fortsætter de gode takter med afkast til investorerne i June mellem 0,4% og 2,5% i februar, alt efter risikoniveau:

  • June Opportunity Screened: 2,5%
  • June Progressive Screened: 1,7%
  • June Balanced Screened: 1,1%
  • June Moderate Screened: 0,4%

Den fortsatte optimisme kan skyldes en tro på, at økonomien undgår en større nedtur, og at centralbankerne vil sænke renterne fra de historisk høje niveauer. Derudover har særligt de store amerikanske selskaber leveret gode resultater i den seneste regnskabssæson, og det underbygger fortællingen om, at amerikansk økonomi er robust og ikke er på vej ind i en recession.

Vi anbefaler som altid, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi, hvis din risikoappetit og tidshorisont ikke har ændret sig.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på engelsk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her ved at klikke på den relevante fond og derefter på linket under FONDSDOKUMENTER (INVESTORRETTIGHEDER). Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank henblik på markedsføring af fondene.