Med June kan du også benytte virksomhedsskatteordningen (VSO)

Pr. 3. januar 2018 bliver det obligatorisk for virksomheder af typen ApS og IVS at have en LEI-kode, hvis de ønsker at investere i børsnoterede værdipapirer som f.eks. aktier, obligationer eller enkeltstående ETF’er. Reglerne gælder for alle virksomhedstyper, undtagen enkeltmandsvirksomheder.

Men fordi Junes fonde ikke er børsnoterede, behøver du ikke have en LEI-kode for at investere med June. Med June kan du således lave en investering, hvor du er eksponeret mod et bredt udvalg af ETF’er uden at have en LEI-kode.

Start din virksomheds investering


Kom i gang nu

LEI står for Legal Entity Identifier og er en unik kode der består af 20 tegn. LEI-koder bruges til at identificere virksomheder internationalt i forbindelse med investeringer. Det koster 75-150 euro at oprette en LEI-kode plus et årligt gebyr på 50-100 euro, afhængigt af hvilken udbyder man vælger. Læs mere om LEI-koder her.
Invester midler omfattet af virksomhedsskatteordningen (VSO)

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge at benytte virksomhedsskatteordningen og på den måde adskille din private økonomi fra din virksomheds. Hvis du benytter den, har du mulighed for at investere din virksomheds penge med June, uden at trække dem ud af virksomheden først (og dermed blive beskattet af dem). Investeringen bliver så at sige “inde i din virksomhed”.

Det er muligt fordi Junes fonde er akkumulerende, og derfor bliver beskattet efter ‘lagerprincippet’. Det betyder at din virksomhed bliver beskattet af investeringens afkast hvert år.

Den dag du vil trække pengene ud af virksomheden, vil de blive beskattet med op til ca. 56 pct.

Prøv June

Det tager kun 10 minutter at oprette en investering for din virksomhed med June.