Hvad betyder det for min investering, hvis markedet falder?

Video duration: 2 min.

Hvad betyder det for min investering, hvis markedet falder?

Video duration: 2 min.

Når de finansielle markeder falder, påvirker det alle investorer. Så hvis du går i gang med at investere, må du være indstillet på, at der kan være perioder, hvor din investering har negative udsving Men størrelsen på udsvingene afhænger af den type af investering du har valgt. Et negativt udsving i de finansielle markeder påvirker ikke nødvendigvis alle regioner og brancher ens. Det er derfor vigtigt, at du sikrer at have en fornuftig spredning i dine investeringer.

Men hvad skal du så gøre som investor, når du ser markederne gå ned?

Først og fremmest skal du ikke gå i panik. Bare fordi de værdipapirer du ejer taber værdi, betyder det ikke nødvendigvis, at du ender med at tabe penge på din investering i sidste ende. Man må forvente, at markedet vil gå op og ned på den korte bane. Men det essentielle er, hvordan udviklingen er på den lange bane.

Det er derfor vigtigt at være tro mod din investeringshorisont. Når June fondene sammensættes, er det med en lang tidshorisont for øje. Så hvis du fx har valgt en 7-årig tidshorisont, er der ingen grund til at gå i panik, hvis din investering går nedad i løbet af det første år, for June-investeringen skal ses i det længere tidsperspektiv. Junes eksperter overvåger løbende din investering og sørger for at optimere den – blandt andet hvis der sker udsving i de finansielle markeder.

Når man kigger på, hvordan de globale aktiekurser har udviklet sig siden 1967, kan man se en tendens: nemlig at selvom det går op og ned – og ind imellem meget ned – har vi set mange eksempler på, at markederne er kommet tilbage til endnu højere niveauer med tiden. Så selvom der ikke er nogen garantier for, at markederne vil udvikle sig på samme måde i fremtiden, så viser den historiske udvikling, at investorer har kunnet tjene penge på at investere bredt i aktier, bare deres tidshorisont var lang nok.

Read more
Other videos in this series
Currently watching.
Video duration: 2 min.
Hvad betyder det for min investering, hvis markedet falder?

Alle investorer vil opleve, at deres investering går ned. Men hvordan skal du reagere, hvis du oplever at markederne falder, og din investering taber værdi?