Hvad er risikovillighed?

Video duration: 3 min.

Hvad er risikovillighed?

Video duration: 3 min.

Der vil altid være en risiko forbundet med at investere. Derfor er det vigtigt, at du gør dig et par overvejelser om, hvor stor en risiko, du er komfortabel med at have.

Skal jeg vælge høj eller lav risiko?

Din risikovilje siger noget om, hvor store udsving du ønsker, din investering potentielt skal kunne have.

Typisk er det sådan, at dem som vælger at løbe en høj risiko, er de mere eventyrlystne investorer. Dem som synes, det er vigtigt potentielt at kunne få et højt afkast. Samtidig er det også dem, hvis økonomi kan bære, at der også er en risiko for, at investeringen i perioder kan miste værdi. Eller endda føre til tab i sidste ende.

Er du derimod typen, som har svært ved at sove om natten ved tanken om, at dine investeringer måske taber værdi, bør du vælge en investering med lavere risiko. Samtidig må du acceptere, at investeringen også vil have udsigt til potentielt at vokse mindre, end hvis du valgte højere risiko.

En anden ting, der er vigtig at tage med i dine overvejelser er, hvor lang tid du regner med at holde fast i din investering. Som tommelfingerregel siger man, at jo længere din tidshorisont er, desto højere risiko kan du tage med din investering. Årsagen til det er, at der historisk set har været en tendens til, at selvom markederne kan have store udsving på kort sigt, så går de opad, når man kigger på det på lang sigt.

I June kan du vælge mellem 5 forskellige risikoprofiler, som går fra meget lav til meget høj. Den risiko du vælger, er med til at afgøre, hvad June anbefaler, du investerer i. En af de måder, vi styrer risikoen ved Junes investeringer, er ved fordelingen mellem aktier og obligationer. Kort fortalt er det sådan, at jo højere risiko du ønsker, jo større en del af dine penge vil være investeret i aktier. Ved investeringer med lavere risiko, vil en større andel af investeringen blive placeret i obligationer. Dog kan en kort tidshorisont eller mindre robust økonomi gøre, at June anbefaler dig en investering med en stor andel obligationer, selvom du har valgt meget høj risiko. Læs mere om hvordan June beregner din anbefaling.

Read more
Other videos in this series
Currently watching.
Video duration: 3 min.
Hvad er risikovillighed?

Du skal ikke ligge søvnløs over dine investeringer. Derfor er det vigtigt at finde det niveau af risiko, som du er tryg ved.