Hvad betyder tidshorisonten for din investering?

Video duration: 2 min.

Hvad betyder tidshorisonten for din investering?

Video duration: 2 min.

Når du skal i gang med at investere, skal du tage stilling til, hvor lang tidshorisont du har på din investering – altså hvor længe regner du med at ville investere dine penge?

Sammenhæng mellem tid og risiko

Tidshorisonten er meget vigtig, når June beregner, hvilken investeringsfond vi skal anbefale til dig. Der er nemlig en sammenhæng mellem tidshorisonten og hvor stor risiko, du bør have på din investering.

Har du en længere tidshorisont kan du potentielt set investere med en højere risiko, da du er mindre følsom over for kortvarige udsving i de finansielle markeder.

Det ses tydeligt når man ser på hvordan aktiemarkederne historisk set har udviklet sig. På kort sigt svinger kurserne meget op og ned, men ser man det over en længere periode, fx 15 år, har aktiemarkederne generelt set bevæget sig opad. For obligationer er udviklingen historisk set er langt mere stabil.

Man skal dog huske, at det er sådan med investering, at der ikke er nogen garantier for, at markederne vil udvikle sig på samme måde i fremtiden.

På baggrund af aktiemarkedernes udsving siger man derfor som tommelfingerregel, at det kan være mere risikabelt at investere på kort sigt.

Med June anbefaler vi derfor kunder, der ønsker en kort tidshorisont, en investeringsfond med lavere risiko. Det vil være en investering med en større andel af obligationer i forhold til aktier.

Read more
Other videos in this series
Currently watching.
Video duration: 2 min.
Hvad betyder tidshorisonten for din investering?

Investering tager tid. Hvor lang tid du er indstillet på at investere, har stor betydning for din investering og hvordan du skal se på risiko.