Bankkollaps og generel uro i banksektoren skabte nærmest panikagtig stemning i marts. Meget af frygten har dog lagt sig for nu.

Aktierne og obligationerne havde noget af en rutsjebanetur i marts, som for investorerne i June betød et afkast på mellem -0,2% og 0,9%, alt efter risikoniveau:

  • June Opportunity Screened: -0,2%
  • June Progressive Screened: 0,4%
  • June Balanced Screened: 0,7%
  • June Moderate Screened: 0,9%

Bankerne har virkelig været i vælten den seneste måned. Den amerikanske bank Silicon Valley Bank (SVB) blev lukket af myndighederne d. 10. marts efter et regulært bankrun, dvs. at uforholdsvis mange kunder trak deres penge ud på samme tid. Det kom, efter banken havde lidt store tab på lange obligationer, som var faldet meget i værdi oven på de massive rentestigninger, og det udhulede kundernes tillid til banken. I Europa kom den schweiziske storbank Credit Suisse under massivt pres og endte med at blive opkøbt af konkurrenten UBS med indblanding fra de schweiziske myndigheder.

Centralbankerne har hævet renterne massivt det seneste år, og det har ført til pres på de svageste banker. Både den europæiske og den amerikanske centralbank er dog fortsat med at hæve renterne, selv efter problemerne i banksektoren er kendt. Det skyldes, at inflationen fortsat er alt for høj og arbejdsmarkedet meget stærkt.

Centralbankerne hæver renterne for at dæmpe den økonomiske aktivitet i samfundet og dermed få inflationen ned, og trods de seneste renteforhøjelser kan vi nu meget vel være tættere på et stop for renteforhøjelser, end vi troede for bare en måned siden. Uroen i banksektoren kan nemlig i sig selv være med til at gøre det sværere at låne penge, fordi bankerne bliver mere påpasselige med, hvem de låner til – og det kan dermed gøre noget af det arbejde, som centralbankernes renteforhøjelser ellers skulle have gjort.

Uroen i banksektoren skabte i flere dage en nærmest panikagtig stemning med faldende renter og aktiekurser af frygt for, om dette var starten på en ny finanskrise. Banker, der går ned, giver da også ubehagelige minder om finanskrisen i 2008, men som investor er det vigtigt at have lidt is i maven og fokusere på den langsigtede strategi. Selv om vi ikke forventer en ny finanskrise, kan der fortsat herske en vis bekymring for, om alle skeletterne nu er ude af skabet, hvilket kan præge afkastet den kommende tid.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-kunde?