Efter en flyvende start på året gik luften lidt af ballonen i februar måned.

Aktierne havde det lidt sværere i årets anden måned, og renterne steg igen, hvilket medførte faldende obligationskurser. Det betød, at investorerne i June i februar oplevede afkast på mellem -1,0% og 0,4%, alt efter risikoniveau.

Det, som særligt bidrog til den aftagende optimisme, var tegn på, at inflationen måske ikke er lige så hurtigt på vej ned, som vi lige gik og troede. Hvis centralbankerne ikke er overbeviste om, at inflationen er på vej ned mod målet på 2%, kan konsekvenserne meget vel blive, at de må hæve renterne endnu mere eller holde dem høje i længere tid. Højere renter er nemlig centralbankernes primære middel til at dæmpe den økonomiske aktivitet og dermed inflationen.

Det vil betyde, at det bliver dyrere at låne for både virksomheder og forbrugere, hvilket presser aktiviteten i økonomien og indtjeningen i virksomhederne – og det er ikke noget, aktiemarkedet kan lide.

Februar var også måneden, hvor USA skød en kinesisk ballon ned, som måske, måske ikke var spionudstyr, hvilket blot understreger det anstrengte forhold mellem de to stormagter. Konflikten mellem USA og Kina er formentlig kommet for at blive, og det kan give udsving på de finansielle markeder, hvilket man som investor nok må vænne sig til.

På den positive side har forbrugerne vist sig særligt modstandsdygtige, og den recession, som de fleste gik og ventede på, er sparket til hjørne for nu. Det er i stor kontrast til for blot nogle måneder siden, hvor de fleste troede, at vi styrede sikkert mod en recession. Men ingen kan spå om fremtiden, og derfor er det vigtigt at være tro mod sin investeringsstrategi og ikke lægge alle æg i én kurv.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?