Årets første måned har budt på gode afkast på grund af fornyet optimisme.

2023 er kommet rigtig godt fra start som investeringsår med afkast til investorerne i June mellem 2,4% og 4,8% i januar, alt efter risikoniveau. Aktiekurserne er steget, ligesom faldende renter har sendt obligationskurserne i vejret.

Der har i årets første måned hersket en udpræget grad af optimisme på de finansielle markeder, og det skyldes primært, at inflation især i USA ser ud til at have toppet. Den faldende inflation har nemlig givet håb om, at størstedelen af centralbankernes renteforhøjelser ligger bag os. Derudover har Europa – indtil videre – undgået en meget hård og kold vinter, som mange frygtede kunne koste dyrt. Det har øget troen på, at økonomierne kan undgå en såkaldt hård landing, dvs. at vi undgår en recession.

Sidste års meget voldsomme rentestigninger er dog endnu ikke rigtig slået igennem på økonomien. Højere renter betyder højere låneomkostninger hos både private og virksomheder, og sammen med den høje inflation vil det fortsat udhule købekraften. Dermed er en global recession i 2023 fortsat ikke udelukket. Frygten for netop en recession kan komme til at påvirke de finansielle markeder i løbet af i år og give udsving. Men hvis din risikoappetit og din tidshorisont ikke har ændret sig, blot fordi vi nu skriver 2023 i stedet for 2022, anbefaler vi, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?