Der var ikke meget ved julegaverne fra de finansielle markeder, da årets sidste måned satte et kedeligt punktum for et usædvanligt 2022.

Aktierne klarede sig dårligt i julemåneden, mens renterne steg, hvilket betyder faldende obligationskurser. Dermed blev december en dårlig måned for investorerne i June, der fik afkast mellem -2,9% og -4,8%, alt efter risikoniveau.

Normalt er årets sidste måned ellers en god måned for aktier, men 2022 som helhed har været alt andet end normalt. Usædvanlig høj inflation, markante rentestigninger og krigen i Ukraine har på mange måder gjort 2022 til et ekstremt år, som de fleste nok har bemærket. I starten af det nye år vil fokus for de finansielle markeder blandt andet være på, hvad konsekvenserne af de kraftige rentestigninger bliver, efterhånden som inflationen ser ud til at have toppet. Konsekvenserne kan meget vel blive en global recession.

En recession, hvilket betyder markant nedgang i produktionen og beskæftigelsen, er ikke sjovt for nogen – heller ikke dine investeringer. Men på den anden side skinner solen måske, for det er ofte sådan, at afkastet for især aktier stiger i kølvandet på en recession, og faktisk kan de også stige under en recession. Det skyldes, at markedet er forudseende og ved, at der efter en periode med nedgang i væksten kommer en periode med opgang.

Vi anbefaler, at du holder fast i din langsigtede investeringsstrategi, hvis den stadig passer til din risikoappetit og tidshorisont. 2022 har været udfordrende for dig som investor, men der er god grund til at tro, at 2023 kan blive lidt bedre, om end det måske ikke vil føles sådan det første stykke tid. Men fat mod.

 

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.

 


Stadig ikke June-bruger?