Har Junes fonde investeringer i Rusland?

Vi har fået flere henvendelser om, hvorvidt Junes fonde investerer i russiske aktier og obligationer. Status er, at Junes fonde investerer i underliggende fonde, som har meget begrænsede russiske investeringer – og andelen vil så snart som muligt blive reduceret yderligere.

I Danske Bank har vi valgt at ekskludere russiske statsobligationer og aktier i statsejede russiske selskaber fra vores investeringsporteføljer og -produkter, herunder også June-fondene. I den kommende tid vil Danske Bank derfor arbejde på at frasælge disse investeringer i det omfang, det er muligt i forhold til vores forpligtelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet. Det russiske aktiemarked er dog fortsat lukket som følge af krigen i Ukraine, og så længe aktiemarkedet er lukket, er det ikke muligt at sælge russiske aktier.

Du kan læse mere om Danske Banks tiltag ift. krigen i Ukraine her.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.