Der har været store udsving på de finansielle markeder oven på Ruslands invasion af Ukraine

Krigen i Ukraine er i øjeblikket det altdominerende tema på de finansielle markeder. Aktierne og renterne er faldet, mens olieprisen og dollaren er steget, og udsvingene har været store.

Rusland er storeksportør af gas og olie, idet Rusland leverer ca. 10 procent af verdens olie og mere end en tredjedel af EU’s naturgas. Dertil producerer Rusland og Ukraine sammenlagt ca. en fjerdedel af hveden i verden. Derfor kan krigen i Ukraine og de tilhørende sanktioner være med til at skubbe den allerede høje inflation endnu mere i vejret. Det bekymrer investorerne, for hvis vi skal bruge flere penge på at tanke benzin og købe madvarer, så er der færre penge at bruge på andre ting. Med andre ord udhuler de stigende priser købekraften, og det kan blive en sten i skoen for væksten.

I ugerne op til invasionen var stemningen præget af nervøsitet omkring den højspændte situation, men der var også en del fokus på inflationen, renterne og pengepolitik. Den høje inflation medfører, at centralbankerne vil begynde at hæve renten, og det betyder modvind for aktier og dermed for økonomien. Derudover bliver den såkaldte nutidsværdi af virksomhedernes fremtidige indtjening mindre værd, og dertil vil højere obligationsrenter gradvist gøre obligationer til et mere attraktivt alternativ til aktier.

For investorerne i June har den forhøjede usikkerhed betydet, at afkastet i februar har ligget mellem -2,3% og -2,7% afhængig af risikoniveau. Negative afkast er selvfølgelig aldrig sjove, men med februars udvikling i den globale verdensorden, er tabet måske mindre, end man kunne have frygtet.

På trods af uroen mener vi dog ikke, at man skal gå i panik og sælge ud af sin investering. Som langsigtet investor er det vigtigt at holde fast i sin tidshorisont og risikoprofil og ikke lade sig slå ud af kurs på grund af udsving på kort sigt. Krigen er forfærdelig, men med investorøjne viser erfaringen fra tidligere krige, at man ser store kursfald i starten af krigen, mens aktierne oftest har været mere værd et halvt år senere, end de var før krigen startede. Der er dog naturligvis ingen garanti for, at det også gælder denne gang.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June bruger?