Hvordan skal man som investor forholde sig til markedsfald som følge af krigen i Ukraine?

Krigen i Ukraine eskalerer dag for dag med nye voldsomme kamphandlinger og nye omfattende sanktioner. Det er på alle måder en rigtig sørgelig udvikling, som skaber meget ulykke og utryghed.

Selv om investeringer for nogle kan føles som et uvæsentligt emne lige nu, er andre meget usikre på, hvordan de skal forholde sig til deres investeringer i øjeblikket. Vi har derfor talt med Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, og bedt ham give sin vurdering af, hvordan man som investor i June skal forholde sig, når krigen i Ukraine giver markedsfald.

”Det er helt forståeligt, at den dramatiske situation i Ukraine og i Europa fylder rigtig meget i mange investorers bevidsthed, men man skal passe på ikke at komme til at sælge i panik,” siger Frank Øland.

 

Kan gå hurtigt den anden vej

Generelt anbefaler han investorer at holde fast i deres investeringer og afvente udviklingen i den kommende tid.

“På kort sigt ser vi en øget risiko for kursudsving på de finansielle markeder, afhængig af udviklingen i Ukraine og sanktionerne mellem Vesten og Rusland. Aktierne kan godt falde yderligere i de kommende dage og uger, men det kan også pludseligt gå hurtigt den anden vej – og på 3-6 måneders sigt forventer vi, at aktiekurserne vil være højere, end de er i dag, selv om der selvfølgelig ingen garantier er for det,” fortæller Frank Øland og uddyber:

“Selv om krigen i Ukraine og sanktionerne kan have en negativ effekt på væksten især i Europa, forventer vi overordnet set fortsat en solid global vækst i år, hvor vi træder ud af coronakrisens skygge, og der kommer yderligere gang i forbruget og beskæftigelsen. Samtidig vil forårets varmere vejr snart reducere efterspørgslen efter gas og gøre os mindre sårbare i tilfælde af, at Rusland stopper deres gasleverancer til Europa, og derudover har EU en relativt begrænset eksport til Rusland.”

 

Vi følger investeringerne tæt

Frank Øland understreger, at vi i Danske Bank følger udviklingen tæt, dag for dag og time for time.

”I June sørger vores investeringseksperter løbende for at justere sammensætningen af investeringer, hvis de vurderer, at der er behov for det. Her har de senest reduceret risikoen i porteføljerne lidt som følge af den udbredte usikkerhed,” siger Frank Øland.

”Generelt gælder det om at holde hovedet koldt som investor, så man ikke kommer til at reagere på følelser – og det er i særdeleshed vigtigt i en tid som denne, hvor vi bliver bombarderet med voldsomme og ubehagelige nyheder,” tilføjer han.

 

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June-bruger?