Efter et særdeles flot 2021 har aktiemarkedet fået en svær start på det nye investeringsår.

Januar var en kedelig start på investeringsåret. Særligt bekymringer om stigende renter, højere energipriser, Omikron og en højspændt situation i Ukraine har gjort investorerne usikre på, hvor galt tingene rent faktisk kan udvikle sig i den kommende tid. Og hvis der er én ting, som kan gøre finansmarkeder bekymrede, så er det byger af usikkerheder som dette. Derfor har aktiemarkederne været ramt af uro og kursfald over det meste af verden.

For investorerne i June betyder det, at afkastene i januar lå mellem -2,2% og -5,9% afhængig af risikoniveau, hvilket må siges at være en lidt mere kedelig udvikling end de seneste mange måneder.

Trods kursfaldende i januar mener vi dog ikke, at der er grund til at gå i panik og sælge ud af sin investering. For den langsigtede investor er det nemlig vigtigt ikke at stille sig helt ud på sidelinjen. Aktiemarkedet byder nemlig på både op- og nedture, på den korte bane. Over tid udligner det sig dog, og historisk set har aktiemarkedet budt på pæne årlige gennemsnitsafkast. Og trods kursfaldene her i begyndelsen af 2022 forventer vi også fortsat et mindre plus for globale aktier i år.

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Stadig ikke June bruger?