I løbet af december bliver to af Junes fonde re-kategoriseret, så de fremadrettet er i kategori som ESG-fonde.

Fremover bliver June-fondene Progressive og Opportunity kategoriseret som ESG-fonde. ESG er den engelske forkortelse for ’environmental’, ’social’ og ’governance’. Det lyder meget teknisk (og det er det også), men i bund og grund betyder det, at fondene skal leve op til en række kriterier for at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold samt forholde sig til god ledelsespraksis i de selskaber, som fondene investerer i.

Fondene arbejder blandt andet på at fremme miljømæssige og sociale forhold gennem aktivt ejerskab over for selskaberne. Det betyder, at fondene bruger den indflydelse, de får ved at eje en del af et givent selskab, til eksempelvis at påvirke selskabet i en mere ansvarlig retning. Fondene kan også fremme ESG-forhold ved brug af restriktioner.

Hvorfor er der behov for at kategorisere fondene, tænker du måske?
Formålet med de fælles EU-standarder er at skabe større gennemsigtighed og gøre det nemmere for dig som kunde at identificere, hvornår og i hvor høj grad et investeringsprodukt har bæredygtige mål eller fremmer ESG-forhold. På den måde kan du også i højere grad sammenligne investeringsprodukter og udbydere af investeringsprodukter, så du finder den helt rigtige løsning for dig og din opsparing.

Tre kategorier fortæller dig om fondens tilgang til bæredygtighed
EU-reglerne for bæredygtige investeringer blev indført i marts i år for at give den finansielle sektor en fælles ramme for, hvilke oplysninger kunderne skal have om et investeringsprodukts egenskaber inden for bæredygtighed, så det bliver mere gennemsigtigt.

Der skelnes mellem tre kategorier for produkternes tilgang til bæredygtighed:

  • Investeringsprodukter med bæredygtige investeringsmål (Artikel 9).
  • Investeringsprodukter, der fremmer miljømæssige/sociale karakteristika (Artikel 8).
  • Investeringsprodukter, der ikke er forpligtet til at integrere bæredygtighedsrelaterede forhold i investeringsprocessen (Artikel 6).

Sådan er June-fondene kategoriseret:

Hvad betyder det for dig som investor i June?
Helt konkret betyder det, at hvis du har investeret i June Progressive eller Opportunity, lever dine investeringer fremadrettet op til en række kriterier for at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold samt forholde sig til god ledelsespraksis i de selskaber, som fondene investerer i. Bortset fra det er din investering den samme, og dit risikoniveau vil være uændret. Ændringen sker automatisk, og du skal ikke foretage dig noget. Hvis du har investeret i June Balanced eller Moderate, vil din investering ligeledes være uændret, da de stadig er klassificeret som Artikel 6 produkter. Uanset kategorisering følger alle Junes fonde Danske Invests politik for ansvarlige investeringer, hvilket blandt andet betyder, at fondene inddrager bæredygtighedsrisici og bruger aktivt ejerskab.

Du kan læse mere om ændringerne for June-fondene Progressive og Opportunity i denne shareholder notice fra Danske Invest Management A/S, der forvalter fondene.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Vil du investere din opsparing?