En stadig større andel af investorerne i June er kvinder, og det er der flere gode grunde til, vurderer investeringsekspert.

Da June kom til verden for fem år siden, var det med stor overvægt af testosteron i sin digitale krop. Tilbage i 2017 var blot 22 pct. af de nye investorer i June kvinder – altså rundt regnet en ud af fem.

Hidtil i år har 43 pct. af de nyoprettede investorer i June været kvinder. Dermed nærmer vi os efterhånden ligestilling.

”År for år har vi set, hvordan andelen af kvinder er steget støt, og det er en rigtig positiv udvikling. Det afspejler, at investering er for alle – uanset køn og alder,” siger Junes investeringsekspert, Jacob Hvidberg Falkencrone.

Han oplever generelt en stigende interesse for investering blandt kvinder.

”Flere kvinder får øjnene op for, at de potentielt kan opnå et bedre afkast af deres opsparing ved at investere pengene, og tendensen er formentlig blevet forstærket af de negative renter på større kontantindskud i banken,” fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone.

June er et godt match til mange kvinders foretrukne investeringsstrategi
Derudover vurderer investeringseksperten, at June bare er et godt match til mange kvinders foretrukne måde at investere på ift. tidshorisont og risikospredning:

”Med June har vi fokus på at give vores investorer en solid langsigtet investering med stor spredning frem for at prøve at forudse de næste sensationer på aktiemarkedet. I Danske Bank er vores erfaring, at kvinder typisk holder fast i deres investeringer i længere tid end mænd, der lader til at være mere utålmodige og oftere køber og sælger. Historisk set har det generelt været den bedste strategi at være langsigtet og tålmodig som investor, og det forventer vi også vil være gældende fremover,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.


Kilde: Danske Bank.

Men selv om vi nærmer os ligestilling blandt de nye investorer i June, er der stadig en betydelig skævhed, når vi ser på kønsfordelingen blandt samtlige investorer i June. Her er 34 pct. kvinder og 66 pct. mænd, men også her er andelen af kvinder kravlet støt i vejret år for år.

Er du stadig ikke kommet i gang med at investere? June hilser både mænd og kvinder velkomne.

 

 

Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekt, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) for de fire June fonde er tilgængeligt på dansk og engelsk og kan findes her.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank med henblik på markedsføring af June fondene.


Er du stadig ikke kommet i gang med at investere? June hilser både mænd og kvinder velkomne.