Lavere priser og mere bæredygtige investeringer – de oprindelige ikke-screenede June-fonde, bliver nu lagt sammen med de nye, som er screenede.

Hvis du har oprettet din June-investering før december 2018, og ikke allerede har skiftet til en af de nye June-fonde, kommer du til at opleve en lille ændring i din June-investering til oktober 2020. Vi slår nemlig de oprindelige ikke-screenede fonde sammen med de nye, som er screenet efter principper for ansvarlig investering, og tilmed har lavere omkostninger.

Nye investorer der er kommet til efter december 2018, vil ikke opleve nogen ændring, da det ikke har været muligt at investere de gamle fonde siden da. Så hvis din June-investering er startet efter 8. december 2018, vil du være investeret i en screenet fond.

Sammenlægningen af fondene sker som et naturligt skridt i vores rejse med at gøre June mere bæredygtigt.

Ingen handler i June 9. oktober med mere

Sammenlægningen af fondene kommer til at foregå den 9. oktober 2020, og Junes fonde vil derfor være lukket for handler den dag. For dig der har en investering i en af de screenede fonde, betyder det, at du må forvente, at det tager en dag længere at sælge eller købe nye andele i Junes fonde, hvis du afventer en handel henover den dato.

For kunder der investerer i en af de ikke-screenede fonde, og derfor skal have flyttet hele deres investering, betyder sammenlægningen, at de ikke kan sætte penge ind eller trække penge ud i perioden fra 30/9 til 12/10.

 

Hvad betyder det, at fondene er screenet

At fondene er screenet efter principper om ansvarlig investering betyder, at dine penge ikke bliver investeret i virksomheder, som er involveret i fx sanktionerede våben som landminer, klyngebomber, kemiske-, biologiske- og atomvåben, eller hvis de tjener størstedelen af deres penge på kul. Senest er tobak blevet føjet til listen over brancher der bliver ekskluderet fra Junes fonde.

 

Hvad med afkastet?

”Vores forventninger til afkastet på Junes screenede fonde, er det samme som for de ikke-screenede”, fortæller investeringsekspert Jacob Hvidberg Falkencrone.

”I forhold til at Junes investeringer bliver spredt til over 1000 forskellige virksomheder over hele verden, betyder eksklusionen af nogle enkelte brancher ikke noget for vores forventninger. Junes fonde har fortsat solid risikospredning og et godt grundlag for at kunne levere et afkast, der som udgangspunkt følger markedet”, konkluderer han.

 

Hvad skal jeg gøre?

For langt de fleste June-investorer, vil det ikke være nødvendigt at gøre noget. Du behøver kun gøre noget, hvis du har startet din June-investering før december 2018 og investerer i en af følgende fonde: June Moderate, June Moderate Short og June Defensive. I så fald vil vi opfordre dig til at læse den besked vi har sendt til dig i e-boks d. 30. juni 2020, som indeholder de information, du skal bruge.

  • Hvis du allerede er investeret i en screenet June-fond, får denne ændring ingen betydning for dig.
  • Hvis du investerer i den ikke-screenede udgave af June Opportunity, June Progressive eller June Balanced, bliver du investering automatisk flyttet, og du behøver ikke gøre noget.
  • Hvis du investerer i den ikke-screenede udgave af June Moderate, June Moderate Short eller June Defensive, skal du læse den besked du har modtaget i e-boks grundigt. Sammenlægningen af fondene, betyder nemlig en lille ændring til risikoniveauet for din investering, og det er vigtigt at du sikrer den stadig passer til dig og din økonomi. Find ud af det ved at gennemgå anbefalingsforløbet i June igen. Det tager få minutter.

 

 

 

Historiske afkast i Junes fonde

På figuren her kan du se historiske afkast i Junes fonde i både de screenede og ikke-screenede fonde. Bemærk af tallene for 2018 ikke er direkte sammenlignelige, da de screenede fonde kun var aktive fra oktober 2018, mens de ikke-screenede var aktive hele året, og deres afkast derfor er målt over en 12-måneders periode.

Fakta om sammenlægningen

  • De screenede fonde har lavere omkostninger end de ikke-screenede og samme forventede afkast.
  • Hvis din June-investering er placeret i en af de ikke-screenede fonde kan du allerede i dag skifte fond – det koster ikke noget.
  • Du kan se, hvilken June-fond du har, ved at logge ind på June.dk og kigge under menupunktet ”Din Investering”. Hvis ordet screened indgår i fondens navn, har du allerede en screenet fond.